Home Maitreya Instituut
 

    Lama Thubten Zopa Rinpoche
 
Lama Zopa Rinpoche

Adviezen van Lama Zopa Rinpoche

Behalve onderstaande adviezen zijn veel van Rinpoche's adviezen te vinden op deze pagina van de website van de FPMT.

Inhoud actueel:

Enkele algemene adviezen van Rinpoche:


Aardbeving en tsunami in Japan 11 maart 2011

Op dit moment weten we nog niet precies wat de gevolgen van de aardbeving en tsunami in Japan zijn, maar Lama Zopa Rinpoche wil graag dat dit bericht naar alle centra en studenten gaat die getroffen zijn. Het ziet er naar uit dat heel veel mensen onze steun kunnen gebruiken, en Rinpoche adviseert om de Kshitigharbha mantra en gebed te reciteren, en ook de naam-mantra van de Boeddha, met een krachtig nemen van toevlucht en sterke gebeden.
Volgens Rinpoche zijn deze gebeden ook goed om te doen door mensen die niet zelf getroffen zijn.

Zie deze PDF bijlage met de gebeden, ze zijn nog niet vertaald naar het Nederlands.


Dringend verzoek van Lama Zopa Rinpoche (eind mei 2010)

Eerwaarde Roger Kunsang, de persoonlijke assistent van Lama Zopa Rinpoche, heeft een dringend verzoek gedaan namens Lama Zopa Rinpoche aan alle centra, studiegroepen en projecten binnen onze FPMT organisatie.

Om de 'Vajra Claws' beoefening te reciteren en het liefst een paar maal.
Dit kan gedaan worden als groep in de gompa, als die beschikbaar is, of bij je thuis.

Het reciteren zou gedaan moeten worden met veel compassie en sterke gebeden om alle obstakels te verwijderen die zouden kunnen opkomen om centra en andere entiteiten binnen FPMT te schaden.
Deze beoefening is bedoeld om alle negativiteit in onszelf en de omgeving te bestrijden door middel van gebed en mantra.

De "Dharani of Glorious Vajra Claws (Dorje Dermo)" is in het Engels en kun je met deze link downloaden.

Rinpoche stuurt hierbij tevens zijn liefde en gebeden naar iedereen. En zijn oprechte waardering voor al diegenen die deze beoefening op dit moment doen voor de gehele organisatie.

Neem s.v.p. contact op met MI Amsterdam of MI Loenen om na te vragen of en wanneer deze beoefening in het centrum gedaan zal worden.


Klaar zijn om te sterven

Lieve broeders en zusters,

Er zijn zoveel onwaarschijnlijke omstandigheden voor de dood: het kan elk moment gebeuren en vooral omdat ziektes zoals kanker meer schijnen voor te komen.
Sommige mensen zijn zeer gelukkig op het moment van sterven vanwege hun goede hart. Zij ervaren zelfs de dood voor het welzijn van talloze andere levende wezens door zelfs op het sterfmoment te denken dat dit het beste is wat ze kunnen doen in hun leven.
Anderen mensen zijn niet zo gelukkig op het moment van sterven, maar zijn wel OK. Het merendeel van de mensen echter zijn erg ongelukkig op het moment van sterven.
Ongeacht de situatie, ook als er sprake is van kanker, is de staat van de geest de eigenlijke oorzaak van geluk of lijden, ook op het moment van sterven.

Met veel liefde en gebeden,
Lama Zopa

Opgeschreven door Ven.Roger Kunsang, geredigeerd door Dr. Nick Ribush. Indonesie, 7 February 2010.
Ven. Roger legt uit: ‘Lama Zopa Rinpoche krijgt veel verzoeken om hulp te bieden of om gebeden te doen voor mensen die stervende zijn, iedere dag weer opnieuw.
Heel vaak zijn mensen / studenten niet voorbereid op hun eigen dood of de dood van dierbaren en komt dit als een verrassing of als een shock wanneer het gebeurt. Dit zou niet zo mogen zijn en Rinpoche probeert altijd te benadrukken om ‘klaar te zijn.’ Vandaag kwam een oud student naar Rinpoche met het verzoek om iets te doen omdat een familielid stervende was. Vandaar dat Rinpoche dit bericht wil laten uitgaan’ (9 February 2010).
Beschikbaar materiaal: de kern instructies die door Lama Zopa Rinpoche gegeven zijn over hoe om te gaan met de zorg rondom de dood van jezelf of anderen zijn hier te vinden 'Heart Practices' and 'Heart Advice for Death and Dying'.

Dit en meer materiaal is verkrijgbaar via de home pagina van FPMT (www.fpmt.org)

Uit FPMT News March 2010,
vertaald door Annelies van der Heijden


 

Urgent advice on animal sacrifice in Nepal

Dear Center Directors, students and friends,

You might have heard the Nepal news about the 500,000 animals that are going to be sacrificed over two days on 24th November (Ghaddimai animal sacrifice festival, happens every five years in the terrai).

The Buddha boy wrote to the organizers asking them not to do it but his request was rejected. It is a big Hindu festival and now the Buddha boy is thinking to go there and try to stop it. I think unless one has special powers to show, people will not listen. It is a big religion with not 100 or 1000 followers but millions. Now it seems to have become a problem in Nepal like the problem with shoes and the Hindus in Pashupati. Now probably no matter what the reality is they will think it is the Buddhists who are making problems.

My observation shows that the Buddha boy won't be able to stop it. Possibly some animal rights organisations might be able to help, but it's not sure. If western organisations and people like Nobel Peace (laureates) ask, maybe could help, but it would need many.

It came out good to read the Golden Light Sutra 100 times so I have asked Kopan gompa to send some monks to read it at the stupa and make strong prayers for the sacrifice not to happen, to dedicate like that and of course dedicate for world peace. You can find the Sutra in various languages here: http://www.fpmt.org/teacherszopa/advice/goldenlight.asp

I would like to request the centers and students to read the Golden Light Sutra and recite the Padmasambhava prayer for removing obstacles and for quick success, for the sacrifice not to happen. This needs to be done quickly as the sacrifice is happening on 24th November. You can find the Padmasambhava prayer here.

Please recite any number of the Golden Light Sutra and the Padmasambhava prayer for removing obstacles and for quick success.

With much love and prayers,

Lama Zopa


 

Verantwoord Ouderschap

Al deze moeders uit het verleden beschermden je, ondergingen zoveel ontberingen voor je, en creëerden zoveel negatief karma voor je. Het is werkelijk ongelooflijk. Kun je zelfs maar beginnen om je hun vriendelijkheid voor te stellen? In feite was bijna elke actie van hen negatief karma, want het was gedaan vanuit gehechtheid. Om deze reden adviseer ik mensen die voor een kind zorgen om gewoon te denken aan hem of haar als een levend wezen, en niet als “mijn kind”. Aan het begin van een sadhana, een meditatie of een beoefening wanneer je bodhicitta genereert naar alle voelende wezens, zou je moeten denken dat je kind één van die levende wezens is. Ook wanneer je je verdiensten toewijdt aan de verlichting van voelende wezens, zou je moeten denken dat je kind gewoon één van die levende wezens is.

Je zou dezelfde motivatie moeten hebben om zorg te dragen voor je kind als voor elk ander voelend wezen. Je kind is een levend wezen door wie je sinds beginloze wedergeboorten alle geluk hebt ontvangen, door wie je al je huidige geluk ontvangt, en door wie je elk geluk, niet slechts van één, maar van al je toekomstige levens ontvangt. Je kind is ook een levend wezen door wie je de bevrijding uit samsara ontvangt, en door wie je de realisaties van het gehele pad tot aan de verlichting krijgt. Met die erkenning, met dat begrip, denk aan je kind als het meest kostbare en vriendelijke in je leven. Natuurlijk, het is hetzelfde voor alle andere voelende wezens, precies hetzelfde, maar je hebt een bepaalde karmische verbinding met degene die je kind is, en je hebt dus een bijzonder sterke verantwoordelijkheid voor hem of haar. Toch zou je dat moeten doen met de overweging dat hij of zij een voelend wezen is...

Als je problemen ondervindt - wanneer je kind niet naar je wil luisteren, als je hem of haar niet onder controle kunt houden, wanneer je een baan hebt en veel dingen te doen, als je teleurgesteld bent en het ouderschap je zwaar valt - dan is het goed om je te verheugen door te denken: "Mijn leven is goed voor ten minste één voelend wezen, mijn ledematen zijn gunstig voor het geluk van dit ene levende wezen”. Als je op die manier blij bent, zal er geen probleem in je geest of in je hart zijn. Met deze positieve wil om je kind te helpen, ontstaat de gedachte niet van geërgerd of uitgeput te zijn door je kind...

Omdat ouders zo veel tijd doorbrengen met hun kind, hebben ze ongelooflijk veel invloed op hem of haar ... Als zij niet een duidelijk idee hebben over hoe het leven van een kind op een positieve manier richting te geven, dan is de toekomst van het kind onduidelijk. In dat geval zal hun ouderschap een groot verlies zijn. Hoewel er nu veel goede dingen kunnen gebeuren met het kind, doordat de ouders geen duidelijk idee over ouderschap hebben, kan het hele leven van het kind uit lijden en problemen gaan bestaan...

De conclusie is dat zelfs als een kind alleen maar de eerste van deze zeven kwaliteiten [vriendelijkheid, vreugde, geduld, tevredenheid, vergeving, bescheidenheid en moed] - vriendelijkheid - met iedereen die hij of zij ontmoet kan ontwikkelen, het effect op andere mensen geweldig zal zijn . Elke keer dat het kind iets positiefs doet, hoezeer de ouders ook voor dat kind geleden hebben, zal het allemaal de moeite waard zijn ... Daarom is mijn conclusie dat wanneer een kind wordt opgevoed met een duidelijke plan dat zijn of haar leven gunstig wordt voor de voelende wezens (of ten minste aan deze wereld, het land, de buren, de omringende mensen en het gezin), waardoor hij of zij een goed hart beoefent, en afziet van daden die voor anderen schadelijk zijn, of zelfs alleen maar de eerste richtlijn - vriendelijkheid - beoefent, dan telkens wanneer het kind dit doet, hoeveel jaar of ouders ook bezig geweest zijn met zich zorgen te maken en problemen hebben gehad, het allemaal de moeite waard wordt ...

Dus je hebt een ongelooflijke kans om je kinderen te helpen. Op deze manier kun je hen niet alleen helpen in termen van dit leven, maar je helpt hen met het creëren van de oorzaken om geluk in leven na leven te ervaren. Daarnaast breng je hen dichter bij de bevrijding en verlichting. Is dat niet gewoon verbazingwekkend? ...

Aan de andere kant, hoe kun je verwachten dat je kinderen een gelukkig leven hebben zonder dat zij zelf goed karma creëren? Het is onmogelijk. Zonder verdienste, zonder goed karma, hoe kunnen ze geluk en succes in hun leven hebben? Het is onmogelijk.

Uittreksel van een compilatie van lessen getiteld 'Planned Parenting: How to Make Having Children Meaningful from the Lama Yeshe Wisdom Archive.. Oorspronkelijk getranscribeerd, gecompileerd en uitgegeven door Joan Nicell en Jon Landaw van Rinpoche's lessen op 15 mei en 23 augustus 2009 tijdens de 100 miljoen Mani Retraite in het Institut Vajra Yogini, Lavaur, Frankrijk. Vertaling: Ruud Harderwijk


Het ultieme goede hart

Toen Rinpoche in Frankrijk was, werd hij voorgesteld aan een dakloze man die in de straten van Lavaur leefde. Spontaan, zonder ooit van het boeddhisme te hebben gehoord, nam de dakloze man het lijden van andere daklozen op zich zelf.
Rinpoche schreef hem deze brief:


Mijn zeer lieve Popeye,

Ik ben erg blij u te ontmoeten, in het bijzonder nu ik weet dat u andere mensen helpt doordat u de pijn en ziekte van andere mensen op uzelf neemt. In het boeddhisme heet dit het uitwisselen van jezelf met anderen. Deze praktijk van de uitwisseling van jezelf met anderen is één van de belangrijkste beoefeningen in het Mahayana boeddhisme.

Al het lijden en problemen komen voort uit het koesteren van ons ‘ik’. Alle belemmeringen, alle ongelukkige dingen - ook het ongemak van een zoemende mug, die geluid maakt rond je oor, op je neus, voor je ogen, en je dan bijt, of een miniscuul kleine mier die je in de voeten bijt, op de kleine tenen - komen door het ik, door de zelfzuchtige geest die het ik koestert. Alle slechte dingen komen voort uit het ik, dus we moeten dat opgeven. We moeten dat onmiddelijk weggooien.

Verlichting, het stoppen van alle grove en subtiele verontreinigingen, het stoppen van alle fouten en de voltooiing van alle realisaties, en bevrijding van de oceanen van samsarisch lijden en hun oorzaken: karma en waanideeën - al deze zijn ultiem geluk. Ultiem geluk is al het geluk van toekomstige levens en zelfs het geluk van dit leven, alle comfort - ook het comfort van koele lucht die je voelt wanneer het warm is.

De hele verzameling van het goede komt door het goede hart, uit bodhichitta. Bodhichitta en het goede hart ontstaan door de zorg voor anderen. Elke geluk, van de verlichting tot elk comfort in dit leven, komt van anderen. Daarom zijn anderen het meest waardevol. Koester daarom anderen.

Dit is wat Shakyamuni Boeddha de volledige verlichting bracht. Uit deze bodhichitta - het ultieme goed hart - en door afstand te doen van het ik, en anderen te koesteren, stopte Boeddha alle grove en subtiele verontreinigingen van zijn geest, die geen begin heeft en voortgaat sinds beginloze wedergeboorten. En door dit bodhichitta, verkreeg Boeddha alle realisaties.

Nadat iemand de verlichting bereikt, in men in elke seconde in staat om talloze levende wezens te bevrijden van het lijden van de lagere bestaanswerelden (hel, hongerige geesten en de dierenwereld). Zelfs in één enkele seconde is men in staat om talloze levende wezens te bevrijden uit de oceanen van samsarisch lijden en hun oorzaken: karma en foutieve denkwijzen. Zelfs in één seconde is men in staat om levende wezens te bevrijden uit het lagere nirvana, de lagere gelukzalige staat van vrede voor zichzelf, en brengt men ontelbare voelende wezens naar de verlichting. Zelfs in één seconde is men in staat om de ontelbare levende wezens te bevrijden van de uiterst subtiele onzuiverheden en hen naar de verlichting te brengen. Dus op deze manier bent u in staat om onvoorstelbaar voordeel te brengen aan levende wezens, het hele uitspansel vol van voordelen per seconde.

Wat u beoefent - het uitwisselen van uzelf met anderen - is ongelooflijk, geweldig! Ik verheug mij in u! Dat maakt uw leven het meest zinvol en het meest gunstig voor ontelbare wezens, voor elk levend wezen, en dit maakt het leven het gelukkigste voor u. Er komt geen spijt in de toekomst, geen spijt als u sterft, en u heeft de meest gelukkige dood. Elke keer dat u deze beoefening doet, zuivert u negatief karma verzameld sinds beginloze wedergeboorten, ook zeer zwaar negatief karma. Elke keer dat u deze beoefening doet worden vele eonen van negatief karma uit voorbije levens gezuiverd en verzamelt u ondenkbare verdiensten.

Dit maakt elke dag van uw leven zo zinvol. Uw meditatie maakt het leven zinvol. Uw ouders die u verzorgden, die geboorte gaven aan u, alle mensen die veel ontberingen voor uw welzijn ondergingen, en veel negatieve karma creëerden, die zo veel leden voor uw welzijn, voor uw geluk - dit maakt al hun inspanningen zinvol, heel erg de moeite waard.

Dus dank u zeer, zeer veel.

Met veel liefde en gebeden,

Lama ZopaGenoteerd door eerwaarde Holly Ansett, 6 oktober 2009. Licht bewerkt door eerwaarde Gyalten Mindrol. Vertaling: Ruud Harderwijk


Advies van Rinpoche over ziektes

Lieve broeders en zusters,

Het menselijk leven is veel waardevoller dan bergen van goud en diamanten, meer dan de hele wereld vol met wensvervullende juwelen, omdat we zonder dit waardevolle mensenleven niet bevrijd kunnen worden. Met al deze rijkdom alleen kunnen we geen goede wedergeboorte kopen, [in het bijzonder] de extreem moeilijk te verkrijgen menselijke wedergeboorte, en dus is het onmogelijk om de oceaan van lijden in het cyclische bestaan te beëindigen, inclusief de oorzaak: karma en verstorende emoties.

Niet alleen dat, maar de grote bevrijding van de verlichting kan niet verkregen worden voor voelende wezens, voor het welzijn van de talloze voelende wezens. Uiteraard betekent dit dat we de talloze voelende wezens die ons na staan, meest waardevol en vriendelijk zijn, niet kunnen bevrijden van de oceanen van samsarisch lijden en de oorzaken van lijden. Niet alleen dat, maar we kunnen ze niet naar de grote bevrijding van de verlichting voeren, wat het einde zou betekenen van alle fouten van de geest en het volbrengen van alle goede eigenschappen.

Er zijn zo veel mensen die opeens kanker krijgen, varkensgriep of andere levensbedreigende ziektes, en sterven. Dit gebeurt voortdurend. Maar degenen die vertwouwen hebben, die in staat zijn de Buddhadharma te beoefenen, en die het karma uit het verleden kunnen zuiveren, zullen [ziektes] zoals de varkensgriep niet krijgen.
Dus ik geef hier enkele suggesties voor een korte beoefening, die je makkelijk iedere dag kunt proberen te lezen. Deze bijzonder waardevolle methode van de Boeddha, van de Boeddha's lessen in de Kangyur [is getiteld] “The Dharani Called “Possessing the Limbs of All the Buddhas”” (klik voor de tekst in het Engels), is bijzonder de moeite waard om te doen. Reciteer het als mogelijk drie maal, anders éénmaal. Boeddha heeft als voordelen van deze beoefening uitgelegd dat je geen slechte ziekte zult krijgen, geen schade door de vier elementen aarde, water, vuur en wind zult krijgen, niet vergiftigd wordt of een levensbedreigende ziekte zult oplopen, dat het je zal helpen om niet geboren te worden in de lagere bestaanswerelden van de hel, hongerige geesten of dieren, en je zult in staat zijn om het welzijn van alle voelende wezens te bevorderen.

De motivatie is niet alleen voor je eigen leven, en succes in je leven, maar denk aan alle voelende wezens, om hen te helpen en hen vrede en geluk te schenken, niet alleen tijdelijk maar ook uiteindelijk.

Heel erg bedankt.
Met veel liefde en gebeden,

Lama Zopa
22 juli 2009


P.S.: “Ik dacht dat het goed zou zijn om dit gebed op de website te zetten: “The Dharani Called “Possessing the Limbs of All the Buddhas”, die beschermt van kanker, varkensgriep, evenals nieuwe ziektes, en ook voortijdige dood en mogelijk ouderdomsverschijnselen.”

"Dit originele bericht in het Engels. Vertaling: Ruud HarderwijkAdvies na inbraak in een Dharma centrum

Rinpoche zond dit advies naar een centrum waar net was ingebroken.

Wat er in het centrum gebeurd is, is een onvoorstelbare les voor ons, niet gewoon een les met woorden, maar een les door ervaring, die ons aan beoefening herinnert. Het herinnert ons eraan hoe de Boeddha leefde en wat hij onderwees, in het bijzonder in de zin van degenen die je zoveel hebt geholpen in het verleden en die je in antwoord alleen maar schade toebrachten. Hiervoor zouden we zelfs nog meer mededogen moeten hebben.
Recentelijk hadden we eenzelfde soort les, en ik probeer mededogen en bodhicitta te beoefenen met deze mensen. Ik probeer hun vriendelijkheid te herinneren. Dus dit is hetzelfde voor jullie, je zou je moeten herinneren aan hun vriendelijkheid en hoe waardevol ze zijn, en dit in je beoefening gebruiken, met het begrip dat ze je helpen om negatief karma uit het verleden te beëindigen. Ze halen ons over om onze beoefeningen te doen.
Dan is het nodig dat we vrijgevigheid beoefenen met wat ze ook hebben meegenomen. In onze geest bieden we het ze aan, voor het welzijn van alle voelende wezens. Dan bidden we dat we hen, net zoals alle voelende wezens, kunnen bevrijden van alle lijden, en naar de hoogste verlichting zullen voeren doordat we zelf de verlichting bereiken.
Dus op deze manier zijn ze ontzettend vriendelijk, ze helpen ons de verlichting sneller te bereiken. Verder moedigt het ons aan om de paramita (perfectie) van geduld te beoefenen, dat helpt ons om de innerlijke vijand woede te overkomen, wat ons weer helpt om geen vijand buiten onszelf te hebben waar we schade van hebben.
We doen zo vaak gebeden om het lijden van anderen zelf te ontvangen en om vrij van alle belemmeringen te zijn. Nu kunnen we denken dat we heel fortuinlijk zijn dat onze gebeden verhoord zijn. Belemmeringen zijn tot rijping gekomen doordat deze mensen zijn ingebroken, geld enzovoorts gestolen hebben; dus nu hebben we een klein succesje geboekt met onze gebeden.

In de Goeroe Poedja staat: "Mag ik alle negatieve karma ontvangen, mogen ze nu op mij tot rijping komen. Moge ik al mijn geluk en positieve kwaliteiten aan anderen geven, en mogen alle voelende wezens gelukkig zijn. Zegen me alstublieft om dit nu te bereiken."
Dus verheug je nu alsjeblieft omdat je gebeden verhoord zijn.

Met veel liefde en gebeden,
Lama Zopa
Augustus 2008

Hier is de originele brief in het Engels.


Verzoek om mee te doen met vasten voor Tibet op 30 augustus 2008

Zie beneden het verzoek van Samdhong Rinpoche (hoofd van de Tibetaanse regering in ballingschap).

Lama Zopa Rinpoche heeft gezegd dat het goed is voor studenten en centra om te overwegen. Het is goed om mee te doen met reeds georganiseerde acties. Het is krachtiger om gebeden in groepsverband te doen. Bedenk je waar de beste plaats voor dergelijke acties kan zijn, zoals  bijvoorbeeld voor de Chinese ambassade.

---

A Personal Request from Samdhong Rinpoche

Dear Friends,

You might have seen the Appeal issued by the Tibetan Solidarity Committee to request all Tibetans, Tibet Support Groups and peace-loving people of the world to observe a 12-hour symbolic fasting and prayer on
30th August 2008 for world peace and, particularly, for the departed souls of the Tibetan people in recent months in Tibet. The appeal also re-commits ourselves to the path of non-violence. The objectives and how
to observe the fasting are mentioned in detail in the appeal. If you have not received the appeal as yet, please visit our official website www.tibet.net and www.stoptibetcrisis.org.

We consider this as extremely important non-violent action taken by Tibetans under the leadership of His Holiness the Dalai Lama in a very critical period for Tibet, particularly the post-Olympic period. I personally request you and your organization to kindly participate in this fast and prayer and encourage many other people to join us in this effort to reduce our own defilements and to create wisdom and compassion in the minds of the oppressor. I believe you will cooperate us in this non-violent action.
With my warm personal greetings,

Your sincerely,

Samdhong Rinpoche
14 August 2008
KALON TRIPA


16 mei 2008
Beoefeningen voor de mensen die lijden in Burma en China
door Lama Zopa Rinpoche

Rinpoche adviseert de volgende beoefeningen voor de lijdende mensen in China en Burma door de natuurrampen:

  • Medicijnboeddha poedja
  • Recitatie van de 8 gebeden tijdens het sterven, vooral de Koning der Gebeden (King of Prayers)
  • Recitatie van de namen vn de 35 Boeddha's

In het Nederlands zijn de volgende van deze teksten op onze website beschikbaar:

Deze beoefeningen zijn in het Engels te vinden op deze pagina van de FPMT website.


28 maart 2008

Oproep aan het Chinese volk
door Zijne Heiligheid de Dalai Lama

Vandaag stuur ik mijn hartelijke groeten aan mijn Chinese broers en zussen in de wereld, in het bijzonder aan degenen die in de Chinese Volksrepubliek wonen. In het licht van de recente ontwikkelingen in Tibet, zou ik graag mijn gedachten over de verhouding tussen het Tibetaanse en Chinese volk met u willen delen en een persoonlijke oproep aan u allen willen doen.

Ik ben diep bedroefd vanwege de gedode mensen tijdens de recente tragische gebeurtenissen in Tibet. Ik ben me ervan bewust dat er ook een aantal Chinezen zijn gedood. Ik voel met de slachtoffers en hun familie mee en bid voor hen. De recente onrust heeft duidelijk aangetoond dat de situatie in Tibet ernstig is en dat het hoognodig is een vreedzame oplossing te vinden die beide partijen recht doet. Daarvoor is een dialoog nodig. Zelfs in deze omstandigheden heb ik mij bereid verklaard om met de Chinese autoriteiten samen te werken om vrede en stabiliteit tot stand te brengen.

Chinese broers en zussen, ik verzeker jullie dat ik niet verlang naar de afscheiding van Tibet. En ik wens ook op geen enkele manier een wig te drijven tussen de volken van China en Tibet. Integendeel, mijn inzet is altijd geweest om een echte oplossing te vinden voor het probleem van Tibet en wel op zo'n manier dat de lange termijn belangen van zowel de Chinezen als de Tibetanen gewaarborgd zijn. Mijn eerste zorg is, en dat heb ik steeds maar weer herhaald, het overleven van de eigen cultuur, taal en identiteit van het Tibetaanse volk te veilig te stellen. Als eenvoudige monnik die ernaar streeft om te leven volgens de boeddhistische leefregels, verzeker ik u jullie van de oprechtheid van mijn motivatie.

Ik heb de leiders van de Chinese Volksrepubliek opgeroepen om mijn standpunt goed te begrijpen en zich in te spannen om deze problemen op te lossen door "de waarheid uit de feiten te halen". Ik dring er bij de Chinese leiders op aan om wijsheid te betrachten en een zinvolle dialoog met het Tibetaanse volk aan te gaan. Ik roep hen ook op om oprechte inspanningen te doen om bij te dragen aan de stabiliteit en de harmonie van de Chinese volksrepubliek en verwijdering tussen de nationaliteiten te vermijden. De staatsmedia, die met bedrog en verdraaide beelden de recente gebeurtenissen beschrijven, zouden zaden van raciale spanning kunnen zaaien en deze zouden op de lange duur tot onvoorspelbare gevolgen kunnen leiden. Dit verontrust me ten zeerste. Op dezelfde manier beweren de Chinese autoriteiten, ondanks mijn herhaalde steun voor het houden van de Olympische spelen in Beijing, dat ik probeer de spelen te saboteren. Hun bedoeling is om een kloof tussen mij en het Chinese volk tot stand te brengen. Maar ik voel me bemoedigd doordat diverse Chinese intellectuelen en geleerden ook hun ernstige bezorgdheid over de acties van de Chinese leiders hebben geuit vanwege de ongunstige langetermijn gevolgen, in het bijzonder voor de relatie tussen de verschillende nationaliteiten.

Al sinds lange tijden hebben het Tibetaanse en Chinese volk als buren geleefd. In de tweeduizend jaar van de beschreven geschiedenis van onze volken, hebben we gedurende lange tijden vriendschap ontwikkeld. Daarbij werden ook huwelijken gesloten. Ook waren er tijden dat we elkaar bevochten. Maar wij Tibetanen hebben het Chinese volk van oudsher gerespecteerd en liefgehad als oudere broers en zussen in de Dharma. Dat komt omdat het boeddhisme in China eerder tot bloei kwam, voordat het Tibet bereikte uit India. Dit is iets dat heel goed bekend is bij de leden van de Chinese gemeenschap die buiten China leven en sommigen van hen hebben mijn boeddhistische lessen bijgewoond. Het is ook bekend bij de pelgrims uit het Chinese moederland die ik heb mogen ontmoeten. Deze ontmoetingen steunen mijn gemoed en ik heb het gevoel dat zij bijdragen aan een beter begrip tussen de twee volken.

De twintigste eeuw was getuige van een enorme verandering in veel delen van de wereld en ook Tibet werd betrokken in deze omwentelingen. Kort na de stichting van de Chinese Volksrepubliek in 1949 drong het
Volksbevrijdingsleger Tibet binnen en dat resulteerde uiteindelijk in de Zeventien Punten Overeenkomst tussen China en Tibet in mei 1951. Toen ik in 1954 en 1955 in Beijing was en het nationale volkscongres bijwoonde, had ik de gelegenheid veel hoge leiders, onder wie voorzitter Mao zelf, te ontmoeten en persoonlijke vriendschap met hen te ontwikkelen. Het was zelfs zo dat voorzitter Mao me advies gaf in talrijke kwesties en hij gaf me ook persoonlijke verzekeringen met betrekking tot de toekomst van Tibet. Bemoedigd door deze verzekeringen en geïnspireerd door de toewijding van veel Chinese revolutionaire leiders uit die tijd keerde ik vol vertrouwen en optimisme terug in Tibet. Sommige Tibetaanse leden van de Communistische partij hadden diezelfde hoop. Na mijn terugkeer in Lhasa deed ik iedere mogelijke inspanning om echte autonomie voor Tibet binnen de familie van de Chinese Volksrepubliek te vinden. Ik geloofde dat dit de lange termijn belangen van zowel het Tibetaanse als het Chinese volk zou dienen.

Maar ongelukkig genoeg hebben de spanningen die begonnen te escaleren in Tibet vanaf 1956 en die uiteindelijk leidden tot de vreedzame opstand in Lhasa van 10 maart 1959, geleid tot mijn vlucht in ballingschap. Hoewel er veel positieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in Tibet onder het bestuur van de Chinese Volksrepubliek werden deze gebeurtenissen, zoals de vorige Panchen Lama in januari 1989 heeft uiteengezet, overschaduwd door onmetelijk lijden en grootschalige uitroeïing. De Tibetanen werden gedwongen in voortdurende angst te leven, terwijl de Chinese regering achterdochtig ten opzicht van hen bleef.Maar in plaats van vijandschap te ontwikkelen ten opzichte van de Chinese leiders, die verantwoordelijk waren voor de meedogenloze onderdrukking van het Tibetaanse volk, bad ik dat zij vrienden zouden worden en dat drukte ik uit in de volgende regels van een gebed dat ik opstelde in 1960, een jaar na mijn aankomst in India: "Mogen zij het wijsheidsoog dat goed en kwaad onderscheid vinden, en mogen zij verblijven in de glorie van vriendschap en liefde." Veel Tibetanen, schoolkinderen onder hen, bidden deze regel in hun dagelijks gebed.

In 1974, na serieuze discussies met mijn Kashag (kabinet) en de voorzitter en vice-voorzitter van de toenmalige Vergadering van Vertegenwoordigers van het Tibetaanse Volk, besloten we de Middenweg die niet nastreeft om Tibet van China te scheiden, te volgen en dat we de vreedzame ontwikkeling van Tibet zouden bevorderen. Ook al hadden we in die tijd geen contact met de Chinese Volksrepubliek, het was in ten tijde van de Culturele Revolutie, we hadden toch al ingezien dat vroeg of laat de Tibetaanse kwestie door onderhandelingen moest worden opgelost. We erkenden ook dat we, ten minste op het gebied van modernisering en economische ontwikkeling, een groot voordeel zouden ondervinden als we binnen de Chinese Volksrepubliek zouden blijven. Ook al had Tibet een rijke en oude cultureel erfgoed, in materieel opzicht was het niet ontwikkeld.

Gelegen op het dak van de wereld is Tibet de bron van veel grote rivieren van Azië. Daarom is de bescherming van het milieu op het Tibetaanse plateau van het hoogste belang. Aangezien ons hoogste zorg is om zowel de Tibetaans boeddhistische cultuur te behouden, die geworteld is in de waarden van universeel mededogen, als de Tibetaanse taal en de unieke Tibetaanse identiteit hebben we vanuit de grond van ons hart gewerkt aan het bereiken van een zinvol zelfbestuur voor alle Tibetanen. De grondwet van de Chinese Volksrepubliek voorziet in het recht van nationaliteiten als de Tibetanen om dit te doen.

In 1979 heeft de hoogste Chinese leider, Deng Xiaoping, mijn persoonlijke gezant verzekerd dat "met uitzondering van de onafhankelijkheid van Tibet over alle andere kwesties onderhandeld kan worden." Aangezien onze benadering is dat we een oplossing van de Tibetaanse kwestie zoeken binnen de grondwet van de Chinese Volksrepubliek, waren we goed voorbereid om op deze nieuwe kans te reageren. Mijn vertegenwoordigers hebben de ambtenaren van de Chinese Volksrepubliekvele malen ontmoet. Sinds het vernieuwen van onze contacten in 2002 hebben we zes gespreksrondes gehad. Maar op het fundamentele punt is er volstrekt geen concreet resultaat geboekt. Niettemin, zoals ik vele malen heb verklaard, blijf ik stevig vasthouden aan de Middenwegbenadering en blijf ik mijn bereidheid om door te gaan met het proces van dialoog herhalen.

Dit jaar wacht het Chinese volk trots en in spanning op de opening van de Olympische Spelen. Ik heb vanaf het begin gesteund dat Beijing de gelegenheid om de Spelen te organiseren had gekregen. Mijn standpunt is niet veranderd. China heeft de grootste bevolking van de wereld, een lange geschiedenis en een buitengewoon rijke beschaving. Vandaag ontwikkelt het zich, door zijn indrukwekkende economische vooruitgang, als een wereldmacht. Dat moet zeker worden toegejuicht. Maar China moet ook het respect en de achting van de wereldgemeenschap verdienen door het vestigen van een open en harmonieuze samenleving die gebaseerd is op de principes van openheid, vrijheid en naleving van de wet. Bijvoorbeeld tot op vandaag hebben de slachtoffers van de tragedie op het Tianaminplein die de levens van heel veel Chinezen negatief hebben beïnvloed, geen eerherstel en ook geen officieel antwoord gekregen. Op dezelfde manier worden de klachten van duizenden gewone Chinezen op het platteland, die lijden onder onrecht van de kant van uitbuitende en corrupte plaatselijke ambtenaren, genegeerd of met agressie beantwoord. Ik breng deze zorgen tot uitdrukking als medemens en als iemand die bereid is om zichzelf te beschouwen als lid van de grote familie dat de Chinese Volksrepubliek uiteindelijk is. Ik waardeer en steun het beleid van president Hu Jintao om een "harmonieuze samenleving" te schepen, maar deze kan alleen ontstaan op basis van wederzijds vertrouwen en in een atmosfeer van vrijheid, inclusief de vrijheid van meningsuiting, en naleving van de wet. Ik geloof er sterk in dat als deze waarden worden nageleefd, er veel belangrijke problemen met betrekking tot de minderheden kunnen worden opgelost, zoals de kwesties van Tibet, Oost-Toerkestan en Binnen-Mongolie, waar de inheemse bevolking nu nog maar 20 % van de totale bevolking van 24 miljoen uitmaakt.

Ik had gehoopt dat de recente uitspraak van president Hu Jintao dat de stabiliteit en de veiligheid van Tibet de stabiliteit en de veiligheid van het land aangaan de dageraad van een nieuwe tijd voor de oplossing van het probleem van Tibet zou kunnen aankondigen. Het is triest dat ondanks mijn oprechte pogingen om Tibet niet van China af te scheiden, de leiders van de Chinese Volksrepubliek doorgaan met me ervan te beschuldigen dat ik een "separatist" ben. Tegelijkertijd hebben de Chinese autoriteiten me ervan beschuldigd dat ik de demonstraties heb georganiseerd van de Tibetanen in Lhasa en veel andere gebieden, die spontaan protesteerden om hun diepgewortelde weerzin tot uitdrukking te brengen. Ik heb opgeroepen tot een grondig onderzoek door een gerespecteerde commissie om deze beschuldiging te onderzoeken.

Chinese broers en zussen, waar jullie ook mogen zijn, met diepe bezorgdheid roep ik jullie op om de misverstanden tussen onze twee gemeenschappen op te lossen. Bovendien roep ik jullie op om een vreedzame en blijvende oplossing van het probleem van Tibet door middel van dialoog in de geest van begrip en inschikkelijkheid te zoeken.

Met mijn gebeden,

Dalai Lama
28 maart 2008.

Uit het Tibetaans vertaald door Tseten Samdup Chhoekyapa, Vertegenwoordiger van Zijne Heiligheid de Dalai Lama
Vertaald uit het Engels door Frans de Reeper, voorzitter van de Stichting Tibet-fonds "Dolma".
Zie de oorspronkelijke Engelse tekst.29 maart 2008

Urgent verzoek van Rinpoche

Dear FPMT brothers and sisters

We, Valentina Dolara and Alison Murdoch, are writing from Delhi where we have had the good fortunate to attend some private teachings with His Holiness the Dalai Lama.

Yesterday His Holiness spoke directly about the troubles in Tibet, asking all supporters worldwide to help in any way they can, providing that this happens in a strictly non-violent way. He explained that this is a moment of crisis, and that it is all of us, rather than the Tibetans in exile, who have the potential to shift the situation.
His Holiness specifically stated, not for the first time, that Tibetan dharma cannot survive without Tibetan freedom. He explained that only Tibetan Buddhism has been able to preserve the full Nalanda tradition and its message of universal compassion, its techniques to promote inner values and its teachings on interdependence, with their extraordinary potential to bring peace and harmony to the modern world.


As members of the FPMT network, we have tasted these precious teachings for ourselves. From the heart, this most precious of teachers has asked for every dharma student to support the cause of Tibet.

One of the only ways that we can influence the decisions of the Chinese government is to show that there is widespread and increasing public condemnation of their actions in Tibet. How can we do this? How can we link together all the feelings of individuals, who by themselves may feel powerless, but as a group could have an unforgettable impact?

We have a simple suggestion. We all want to stand up for Tibet. Let's do it, literally. Every day, let's commit to simply standing up. just for a few moments, with either a printed or digital photo of the Tibetan flag in our hands. Individually or in a group. Quietly or noisily. In the most creative and spectacular way imaginable. On the street, in schools, on trains and buses, in the workplace, in bars and restaurants. Let's be visible, newsworthy, fun and contagious. We want to make our feelings public throughout the world, and we want millions of people to join in.

March 31st has been designated an international day of action by the International Tibet Support Network. Will you stand up that day, wherever you happen to be? And then continue, as long as the situation lasts. Via the FPMT, we have the capacity to reach tens of thousands of people.

We are seeking a way to record the numbers of people who do this – a simple system whereby we can record how many people do this, and upload photos of it taking place? Obviously we want to generate as much publicity as we can. We will let you know when this is in place.

We are not only standing up for one country that is experiencing oppression, but for every act of injustice and repression that has happened personally to us, or to other people in the world.

This is something we can all do for Tibet. Who can you phone, text or email and encourage to join in? Can we make this happen across the globe, particularly during the next weeks, before it is too late? We need your help and are very grateful for anything you can do to make this happen.

With a big prayer for peace in Tibet

Valentina and Alison Murdoch


28 maart 2008

Rinpoche's boodschap over de situatie in Tibet

My dear friends,

The purpose of doing demonstrations is to fulfill the Guru His Holiness the Dalai Lama's Holy wishes, this Guru Yoga practice is the path to enlightenment for the benefit of sentient beings.

It is also important to repay the kindness of the Tibetan people, who have preserved the complete Buddha Dharma, not only Vajrayana but the whole path, they have preserved all the teachings for a long time. Due to this we non-Tibetans are able to receive the complete teachings, enjoy and make our lives meaningful.

Now that their need is most urgent we need to be aware of how we can help - it is very important. This is what you would do if you are a sensible person, a thoughtful, intelligent person.

I have sent a message to His Holiness the Dalai Lama explaining what we will do and also requesting what prayers we should do for the achievement of success.

With much love and prayers,
Lama Zopa


26 maart 2008

Support voor Tibet

Posted by Claire Isitt

Dear FPMT family,

Rinpoche feels that as centers and individuals we should do what we can for Tibet at this time - in a non-violent way, of course.

Some of you have been asking whether it is OK to use your center email lists to encourage students to support the various demonstrations and email campaigns for Tibet. Although in the FPMT Handbook it says that individuals, rather than centers are encouraged to work for a peaceful solution to Tibetan issues, at this critical time centers are also encouraged to do whatever you can.

Also Rinpoche's advice is to recite the Golden Light Sutra for peace in Tibet and in the world - please go to
http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/peace.asp to read Rinpoche's words about the benefits of reciting this powerful sutra.

Then do report any recitations via http://www.fpmt.org/golden_light_sutra/

Thanks and love,

Claire Isitt
Center Services Director
FPMT International Office


21 maart 2008

Voor vrede in Tibet en in de wereld

Dear friends,

I imagine we have all been following the unfolding events in Tibet with great concern.

Many have asked whether Rinpoche has specific advice for us at this time.

Rinpoche's advice is still to recite the Golden Light Sutra for world peace - please go to http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/peace.asp to read Rinpoche's words about the benefits of reciting this powerful sutra.

Then do report any recitations via http://www.fpmt.org/golden_light_sutra/.

Thanks and love,

Claire Isitt

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019