Home Maitreya Instituut
 

Workshops met Annelies van der Heijden in Amsterdam

  Annelies van der Heijden
  
Annelies van der Heijden

 

De wijsheid van het lichaam / The wisdom of the body

Afhankelijk van de deelnemers – in het Nederlands of Engels
Depending on the audience - in English or Dutch.

Op onderstaande avonden geven we aandacht aan het lichaam, onze fysieke houding, in rust alsook in eenvoudige bewegingen. Als methode om onze wijsheid en compassie te trainen.
Naast het delen van kennis ligt de nadruk in deze avonden op (begeleid) oefenen en de eigen ervaring. De directe waarneming wordt aangesproken en getraind en de nauwe relatie tussen lichaam en geest wordt onderzocht.
Er zal voldoende ruimte zijn voor vragen. Iedereen is welkom, voorkennis is niet vereist. Graag loszittende kleding aandoen of meenemen. Als je wilt kun je je eigen deken of (yoga)matje meenemen.
De avonden zijn met elkaar verbonden maar kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

 

Het trainen van de directe, fysieke, waarneming

Introductie van (liggende) lichaams meditaties. Om het lichaams bewustzijn te bevorden en de directe, niet conceptuele, geest te trainen. Ook aandacht voor de lichamelijke aspecten die onze zitmeditatie ondersteunen.
Maandag 5 februari
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Kostendekkende donatie: € 12,50 (studenten € 10)
Voor opgeven, zie de contactpagina van Maitreya Instituut Amsterdam.

Training the direct, non-conceptual physical awareness

Introduction into (lying) body meditations. To increase our physical awareness and to train our direct, non-conceptual, physical awareness. Also attention for the physical aspects which supports our sitting meditation.
Monday February 5
Time: 20.00 – 21.30 hour
Suggested donation to offset the costs: € 12,50 (students € 10)
To register, see the contact page of Maitreya Instituut Amsterdam.

 

Lichaamsstrekkingen en hun mentale relatie.

We onderzoeken deze avond de relatie tussen lichamelijke beweging, of strekoefeningen, en onze mentale bewustzijn. Aan de hand van een korte serie meridiaanstrekkingen die ons meer subtiele lichaam aanspreekt. Loopmeditatie komt ook aan bod.
Dinsdag 6 februari
Begeleide lichaamsmeditatie: 19.00 – 19.45 uur
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Kostendekkende donatie: € 12,50 (studenten € 10)
Voor opgeven, zie de contactpagina van Maitreya Instituut Amsterdam.

Physical stretching and their mental connection.

This evening we will explore the relation between physical movement, stretching, and our mental awareness and states. By practicing a short series of meridian exercises, which affects our more subtle physical body. Walking meditation will be practiced as well.
Tuesday February 6
Guided somatic meditation: 19.00 - 19.45 hrs
Time: 20.00 – 21.30 hrs
Suggested donation to offset the costs: € 12,50 (students € 10)
To register, see the contact page of Maitreya Instituut Amsterdam.


Het lichaam als anker voor de turbulentie van alledag.

Hoe kunnen we ons lichaam – onze fysieke houding - gebruiken als anker en om te trainen in gelijkmoedigheid? Om weerbaar te blijven bij de talloze uitdagingen in ons dagelijkse leven. Het begrip gelijkmoedigheid zal toegelicht worden en ondersteunende fysieke houdingen en –bewegingen worden samen geoefend.
Donderdag 8 februari
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Kostendekkende donatie: € 12,50 (studenten € 10)
Voor opgeven, zie de contactpagina van Maitreya Instituut Amsterdam.

The body as an anchor for the turbulence of everyday life.

How can we use our body - our physical posture - as an anchor and to train in equanimity? To remain resilient to the numerous challenges in our daily lives. The term ‘equanimity’ will be explained and supporting physical attitudes and movements will be practiced together.
Thursday February 8
Time: 19.30 – 21.00 hrs
Suggested donation to offset the costs: € 12,50 (students € 10)
To register, see the contact page of Maitreya Instituut Amsterdam.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 15-dec-17
© Maitreya Instituut 2000-2017