Home Maitreya Instituut
 

Activiteiten met monnik Losang Gendun
in Amsterdam

  eerwaarde Losang Gendun
  
Eerwaarde Losang Gendun
 

Introduction to Buddhism

Free of jargon and in an informal atmosphere, these evenings will explore how - and whether - the Buddha’s journey to emancipation can apply to our modern-day experience of life. Each evening will be a mix of lectures, debate and meditation. We welcome your input on subjects for this series, and would like to hear your questions and issues, so that these can be topics that we look into.

Monday evenings Januari 15 - April 30, except February 5 and April 2
Time: 20.00 - 21.30
Donation to offset the costs: € 15,00 per evening; students or Stadspas: € 10,00


FPMT Basic Program

Een vijf-jarig studieprogramma dat diepgaand, en praktisch, alle centrale onderwerpen van het Mahayana Boeddhisme aansnijdt. Het kan vrijblijvend en modulair gevolgd worden, maar ook als cursus met een certificaat (diploma) aan het eind. Onderwerpen variëren van inspirerende poëtische werken als Shantideva’s ‘Pad van de Bodhisattva’, tot geest en cognitie, boeddhanatuur en filosofische verhandelingen, besproken in de context van meditatie en maatschappelijke betrokkenheid.

Dinsdagavonden van 16 januri t/m 24 april
Tijd : 20.00 - 21.30 uur
Kostendekkende donatie : € 15,00 per avond ; studenten of Stadspas: € 10,00
Een 10 klassen kaart : € 130,00 ; studenten of Stadspas: € 100,00

 

Voorbij Mindfulness

De donderdagavonden vormen een jaarlijkse cyclus in meditatietraining en boeddhistische psychologie, die uit zullen monden in een weekretraite in onze vestiging in Loenen. Het doel is aspirerende yogis door middel van oefening en theorie te begeleiden in hun innerlijke reis. Concentratie- en wijsheidsmeditatie (Shamatha en Vipashyana) zullen verkend worden in zowel hun Theravada als Mahayana vormen, alswel hun culminatie in Mahamudra.

Elke donderdagavond vanaf 18 januari, behalve 8 februari
Tijd : 19.30 - 21.30 uur
Kostendekkende donatie : € 15,00 per avond ; studenten of Stadspas: € 10,00
Een 10 klassen kaart: € 130,00 ; studenten of Stadspas: € 100,00

 

Een verrijkende kijk op de wereld - en jouw plaats daarin

De revolutie van moderniteit met zijn vooruitgangsidealen, individualisme van de maakbare mens, en afwijzing van traditie heeft de wereld ingrijpend veranderd. Ongekende economische expansie en vrijheid worden vergezeld door een schaduwzijde van ontworteling en achterstelling. Sinds de 17de eeuw trekt de zoektocht naar erkenning en identiteit een spoor van geweld zowel door Europa als daarbuiten; een strijd die zich nog steeds laat gelden, van rechts-extremisme tot religieus radicalisme.
Een historische beschouwing in dialoog met de boeddhistische traditie beoogt licht te werpen op de relatie tussen identiteit, welbevinden en geweld, en werkwijzen aan te reiken hier zinvoller mee om te gaan. De lezingen zullen gepaard gaan met meditaties en discussie.

Zaterdag en zondag: 28 & 29 oktober, 25 & 26 november, 16 & 17 december
Tijd : 10.00 - 15.00 uur
Kostendekkende donatie : € 35,00 per dag
Studenten of Stadspas : € 20,00 per dag

 

Het debat - Boeddha in de Post-Moderne wereld

Als sociale wezens heeft onze identiteit een ethisch gezicht. Onze doelen, deugden, verantwoordelijkheden en waarden krijgen vorm in relatie tot anderen. De vraag wie wij zijn vindt zijn antwoord in ons ideaalbeeld van onze plek in de wereld, en waar we ons bevinden op de weg deze te realiseren. Ethiek geeft richting aan ons handelen, en onze doordachtheid vrijheid aan deze keuze.

Het ideaal van het Boeddhaschap portretteert menselijke perfectie als het samenbrengen van inzicht in de radicale afhankelijkheid van ons bestaan in relatie tot anderen en het universum, met een allesdoordringende wens aan het welzijn van alle leven bij te dragen. Om te onderzoeken hoe dit ideaal zich verhoudt tot de post-moderne samenleving, bespreken we gedurende vier zaterdagen, in dialoog met westerse morele filosofie de volgende onderwerpen:

27 januari: Ethiek in het Theravāda Boeddhisme
17 februari: Het Bodhisattva-ideaal in Mahāyāna tradities
10 maart: Seculiere ethiek
7 april: Het ideaal van de verlichte samenleving.

Tijd : 10.00 - 15.00 uur
Kostendekkende donatie : € 35,00 per dag
Studenten of Stadspas : € 20,00 per dag

 

Compassietraining

Zoals alle Boeddha’s voor mij: emancipatie voor het welzijn van alle levende wezens. Het handelsmerk bij uitstek van de Tibetaanse Mahayana traditie is de rijkdom aan zogenaamde Lo Jong-teksten: verhandelingen over de geestestransformatie van egocentrisch tot toegewijde begaanheid met medemens en maatschappij. De lesdagen zullen een bloemlezing uit dit oeuvre aan bod stellen, aangevuld met meditatietraining.

Zaterdagen 3 en 24 februari, 24 maart, 21 april
Tijd : 10.00 - 15.00 uur
Kostendekkende donatie : € 35,00 per dag
Studenten of Stadspas : € 20,00 per dag

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 8-jan-18
© Maitreya Instituut 2000-2017