Home Maitreya Instituut
 

Bekentenis van overtredingen aan de 35 Boeddha's

  35 Boeddha's

Uit: De Soetra Van De Drie Verzamelingen

Overweldigd door gehechtheid, afkeer en onwetendheid, heb ik (..zeg je naam..) met lichaam, spraak en geest ontelbare schadelijke activiteiten begaan welke ik hier en nu allemaal en ieder apart beken.

Ik neem toevlucht tot de Lama,
Ik neem toevlucht tot de Boeddha,
Ik neem toevlucht tot de Dharma,
Ik neem toevlucht tot de Sangha.

Aan de leraar Bhagavan, Tathagata, Arhat, de Volkomen Zuivere, Volmaakte, glorieuze Overwinnaar, Boeddha Shakyamoeni betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata de Volmaakte Overwinnaar met de Vadjra Essentie betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Kostbaar Stralend Licht betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata de Machtige Koning der Naga's betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata de Vreugdevolle Held betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata de Glorieuze Vreugdevolle betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Kostbaar Vuur betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Kostbaar Maanlicht betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Visie en Doel betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Kostbare Maan betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Zonder Onzuiverheden betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Glorieuze Schenker betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata de Zuivere betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Schenker door Zuiverheid betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata God van het Water betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata God van de God van het Water betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Glorieuze Goede betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Glorieus als Sandelhout betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Grenzeloos Schitterende Straling betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Glorieus Licht betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Glorieuze Zonder Lijden betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Zoon van de Verlangenloze betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Glorieuze Bloem betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata die Weet door de Lichtstralen van Zuiverheid betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata die Weet door de Lichtstralen van de Lotus betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Glorieus Juweel betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Glorieuze Herinnering betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Zeer Beroemde Glorieuze Naam betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Koning van Overwinningsvaandel der Zintuigen betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Glorieuze Totale Bedwinger betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Totale Overwinnaar in de Strijd betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Heengegaan door Totaal te Bedwingen betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata die Alles Omvat en Verlicht betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata Kostbare Lotus die Totaal Bedwingt betuig ik mijn eerbied.
Aan de Tathagata, Arhat, de Volkomen Zuivere, Volmaakte Kostbare Boeddha, Overwinnaar van de
Machtige Berg Meroe, die zetelt op een lotustroon betuig ik mijn eerbied

De vier tegenwerkende krachten

Aan u allen en aan alle andere Tathagata's, Arhats, de volkomen zuivere volmaakte Bhagavan Boeddha's, zoveel als er zijn in alle wereldstelsels van de tien richtingen, ik verzoek u allen oh Bhagavan Boeddha's mij uw aandacht te schenken.
Sinds beginloze tijden heb ik in dit leven en in al mijn voorgaande levens op alle plaatsen binnen de kringloop van het geconditioneerde bestaan negatieve activiteiten gedaan, daartoe opdracht gegeven en me erover verheugd.
Ik heb bezittingen van Dharma-objecten, bezittingen van de spirituele gemeenschap en bezittingen van de spirituele gemeenschap van de tien richtingen gestolen.
Ik heb anderen aangezet tot stelen en me verheugd over dit stelen.
Ik heb de vijf onmiddellijk rijpende misdaden gedaan, heb anderen daartoe aangezet en heb me erover verheugd.
Ik heb het karmische pad van de tien schadelijke activiteiten volkomen ondernomen, heb anderen daartoe aangezet en heb me erover verheugd.
Door de verduisteringen van deze activiteiten, zal ik een hellewezen worden of voortgaan naar een geboorte als dier, of zal ik voortgaan als dolende geest, zal ik geboren worden in een land zonder Dharma, zal ik geboren
worden onder barbaren, zal ik geboren worden als langlevende wereldse god, zal ik grote zintuiglijke gebreken krijgen of zal ik vasthouden aan verkeerde zienswijzen en niet blij zijn met de komst van een boeddha.
Maar nu voor u oh Bhagavan Boeddha's, die diepzinnige wijsheid hebben, zieners zijn, getuigen zijn, betrouwbaar zijn en door uw alwetendheid alles zien, voor uw ogen leg ik deze verduisterende
activiteiten die ik gedaan heb bloot. Ik beken ze zonder iets geheim te houden of te verbergen.
Van nu af aan zal ik ze nooit meer doen en me goed beheersen!

Ik verzoek u allen oh Bhagavan Boeddha's, mij uw aandacht te schenken.
Alle positieve energie die ik in dit leven en sedert beginloze tijden in al mijn voorgaande levens in de kringloop van geconditioneerd bestaan heb verzameld, door vrijgevigheid, al was het maar door een beetje voedsel aan een enkel dier te geven, en alle positieve energie gecreëerd door het bewaken van morele zelfdiscipline, en alle positieve energie gecreëerd door mijn zuivere gedrag, en alle positieve energie gecreëerd door het volledig rijpen van andere wezens, en alle positieve energie gecreëerd door het opwekken van de verlichtingsgeest, en alle positieve energie gecreëerd door de onovertroffen diepzinnige wijsheid, dat alles verzameld en samengevat wijd ik nu volkomen toe aan de allerhoogste, de onovertroffen, de allerhoogste van de allerhoogste staat die hoger is dan de staat van arhat. Ik wijd het volkomen toe aan de onovertroffen, allerhoogste, volkomen zuivere, volmaakte verlichting.
Net zoals de Bhagavan Boeddha's van het verleden hun heilzame activiteiten volkomen hebben toegewijd, net zoals de Bhagavan Boeddha's van de toekomst hun heilzame activiteiten volkomen zullen toewijden, net zoals de Bhagavan Boeddha's van het heden hun heilzame activiteiten toewijden, evenzo wijd ik alle heilzame activiteiten volkomen toe.
Ik beken elke negatieve activiteit individueel, en verheug me in alle heilzame activiteiten.
Ik roep alle boeddha's aan mijn verzoek in te willigen, mag ik de staat van onovertroffen diepzinnige wijsheid bereiken.
Tot alle verheven wezens, de boeddha's die nu leven, die zijn heengegaan en die nog moeten komen, wier kwaliteiten zo uitgestrekt zijn als de oceanen, neem ik met mijn handpalmen samengedrukt krachtig toevlucht.

Dit besluit De Soetra van de Drie Verzamelingen.
Vertaling Hans van den Bogaert 2005

 

Tibetaans:

Dag (..zeg je naam.. ) zhe gyi wä /
düs tag tu la ma la kyab su chio /
sang gyä la kyab su chio /
chö la kyab su chio /
ge dün la kyab su chio /

Tön pa chom dän dä / de zhin sheg pa / dra chom pa / yang dag par / dzog päi sang gyä / päl gyäl wa /
     sha kya thub pa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa dor dje nying pö rab tu djom pa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa rin chen ö trö la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa lu wang gi gyäl po la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa pa wöi de la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa päl gye la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa rin chen me la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa rin chen da ö la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa thong wa dön yö la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa rin chen da wa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa dri ma me pa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa päl djin la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa tsang pa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa tsang pä djin la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa chu lha la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa chu lha'i lha la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa päl zang la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa tsän dän päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa zi dji tha yä la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa ö päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa nya ngän me pa päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa se me kyi bu la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa me tog päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa tsang päi ö zer nam par röl pä ngön par khyen pa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa pä mä ö zer nam par röl pä ngön par khyen pa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa nor päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa drän päi päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa tsän päl shin tu yong trag la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa wang pöi tog gi gyäl tsän gyi gyäl po la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa shin tu nam par nön päi päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa yül lä shin tu nam par gyäl wa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa nam par nön pä sheg päi päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa kun nä nang wa kö päi päl la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa rin chen pä mö nam par nön pa la chag tsäl lo /
De zhin sheg pa dra chom pa / yang dag par / dzog pä sang gyä / rin po che dang pä mä la /
     rab tu zhug pa / ri wang gi gyäl po la chag tsäl lo //

 

Voor meer engelstalige informatie over deze beoefening, zie Lama Zopa Rinpoche's advies op Lama Yeshe Wisdom Archive en Making Life Meaningful.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019