Home Maitreya Instituut
 

De voordelen van het aanbieden van lichtofferanden

Door Lama Zopa Rinpoche

"In de Kshitigarbha-Soetra (Soetra van de Wielen van de Essentie van de Aarde) wordt gezegd: "Alle gemak, geluk en vrede in deze wereld worden ontvangen door het aanbieden van offeranden aan de kostbare Drie Juwelen, daarom proberen degenen die een comfortabel, gelukkig en vredig leven nastreven altijd offeranden aan te bieden aan de kostbare Drie Juwelen."
In het algemeen is al het goede van het cyclische bestaan en bevrijding (samsara en nirvana) het resultaat van offeranden die wij aanbieden aan de Drie Juwelen. Iedere individuele offerande heeft zijn eigen bijzonderheid en voordelen die men ontvangt. Boeddha Shakyamoeni, de vierde van de duizend gidsen van dit fortuinlijke tijdperk, wiens heilige geest is verrijkt met de tien krachten, kondigde in de Soetra van de Melodie van Brahma die Karma Toelicht aan dat er tien voordelen zijn aan het aanbieden van lichtofferanden:

  1. Men wordt als het licht in de wereld
  2. Men verkrijgt visuele helderziendheid (als je als mens bent geboren)
  3. Men verkrijgt het 'godenoog' [helderzienheid]
  4. Men ontvangt de wijsheid van het weten wat heilzaam en wat schadelijk is
  5. Men is in staat de verduistering van onwetendheid - het concept van inherent bestaan - op te heffen
  6. Men ontvangt de verlichting van wijsheid, zelfs in het cyclische bestaan ervaart men nooit duisternis
  7. Men ontvangt grote vreugde van rijkdom
  8. Men wordt wedergeboren in de godenwereld of mensenwereld
  9. Men bereikt snel bevrijding
  10. Men bereikt snel de verlichting

Goden of mensen die lichtofferanden of een handvol bloemen offeren, al is het er maar één keer, verzamelen zoveel positieve energie dat zij de volledig verlichte Boeddha Maitreya zullen zien.
In de Soetra van Arya Maitreya wordt gezegd: "Degenen die 1.000 lichtjes of 1.000 blauwe utpalibloemen [een blauwe lotus] offeren, die de spits van een stoepa of andere heilige vormen maken, zullen worden wedergeboren wanneer Boeddha Maitreya zijn volledige verlichting toont en zij zullen zijn eerste Dharma-onderricht ontvangen."
Er wordt gezegd dat zelfs degene die slechts één bloem aanbiedt of zich verheugt in de positieve energie van anderen die offeren, het boeddhaschap zal bereiken. Dit betekent dat als we de verlichting niet bereiken tijdens de periode dat het onderricht van Boeddha Shakyamoeni floreert, onze geest verder tot rijping zal komen gedurende het onderricht van Boeddha Maitreya en dan we bevrijd zullen worden.
Vooral het aanbieden van lichtofferanden is een bijzondere deur van onderlinge afhankelijkheid die onze positieve energie snel doet toenemen, waardoor we zegeningen ontvangen. In het tweede hoofdstuk van de Basis-Tantra van Chakrasamvara (meditatieboeddha die een manifestatie is van Boeddha Shakyamoeni) wordt gezegd: "Als u de sublieme realisaties wenst, offer dan honderden lichten."
Als u alle details wilt kennen van de gevolgen van het offeren van licht aan de heilge wezens of het dienstbaar zijn aan de heilige wezens refereer dan aan de volgende teksten: de Soetra van Degene met de Meedogende Ogen Avalokiteshvara of de Soetra van Sogyal (waarin de Boeddha instructies gaf aan Koning Sogyal) of de Konchog Thala.
In de tekst de Mantra van Onsterfelijk Drum Geluid wordt gezegd: "Als men zich toewijdt aan de onovertroffen Boeddha zal het resultaat evenzo onovertroffen zijn." Op dezelfde manier wordt Soetra van Degene met de Meedogende Ogen Avalokiteshvara gezegd: "Omdat de dharma’s (dit zijn de kwaliteiten) van de Tathagatha (Boeddha) grenzeloos zijn, is het aanbieden van offeranden aan de Tathagatha grenzeloos, oneindig, onovertroffen, onvergelijkbaar, onvoorstelbaar en heeft het ontelbaar veel voordelen."
In de Soetra van Korte Citaten (Tib.: lungten tsek) wordt gezegd: "Het is mogelijk dat de maan en de sterren op aarde vallen, het is mogelijk dat de bergen en de bossen opstijgen naar de hemel, het is mogelijk dat het water in de grote oceanen volledig opdroogt, maar het is niet mogelijk dat de Grote Wijze (Boeddha) een leugen vertelt." Houd dit in gedachten.
Activeer een sterke toewijding en vertrouwen in de basis van alle geluk en goedheid: de wet van oorzaak en gevolg (karma) en de zegeningen van de kostbare Drie Juwelen. Nu we dit kostbare mensenlichaam en deze bezittingen hebben verworven, die we bij wijze van spreken een jaar, een maand of een paar dagen te leen hebben gekregen, zullen we er dag en nacht de essentie van moeten nemen. We nemen de essentie van dit kostbare mensenleven dat zo kort duurt als een bliksemflits, door zo veel mogelijk zaadjes te planten in het bijzondere Veld van Verzamelen."

 

Hier is het uitgebreide ritueel voor lichtofferanden van Lama Zopa Rinpoche, of download het pdf document om eventueel uit te printen.

Een korter ritueel is de lichtofferande van Lama Atisha, of download het pdf document om eventueel uit te printen.

Het Maitreya Instituut Loenen kan lichtofferanden uitvoeren voor jezelf of bijvoorbeeld voor zieken of gestorvenen. Iemand kan het ritueel voor de lichtofferanden uitvoeren en electrische lampjes ontsteken voor een minimale donatie van € 10,- per keer.   Je kunt dit met een formulier aanvragen.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019