Home Maitreya Instituut
 

Het nemen van de 8 Mahayana geloften

De 8 Mahayana geloften zijn bedoeld om voor 24 uur extra positieve energie te verzamelen voor het welzijn van alle wezens (de Mahayana gedachte). Zie ook de pagina de voordelen van de 8 Mahayana geloften.
Deze geloften nemen betekent het afzien van:

 • doden (ook dieren)
 • stelen (nemen wat niet gegeven is)
 • alle sexuele gedrag
 • liegen
 • bedwelmende middelen (alcohol, drugs, roken etc., belagrijke medicijnen kunnen wel genomen worden)
 • gebruik van tronen of bijzonder luxe bedden
 • zingen, dansen en het dragen van sierraden
 • eten na de middag en geen 'zwart voedsel'*

* Over zwart voedsel zijn er verschillende definities in omloop. Lama Zopa Rinpoche adviseert om de volgende etenswaren te vermijden: alle soorten vlees en vis, eieren, uien en knoflook. Ook het drinken van onverdunde melk wordt als eten gezien, dus na de middag hooguit verdund drinken.

Alle geloften in het boeddhisme zijn gebaseerd op het nemen van Toevlucht in de drie Juwelen, dat dien je dus eerst te doen alvorens je deze geloften kunt nemen. De allereerste keer dien je de 8 Mahayana geloften van een leraar of oudere student te nemen. Bedenk echter wel dat wanneer je geloften van iemand neemt, er een leraar-leerling verhouding ontstaat, en de meeste gevorderde studenten laten dit dus ook liever over aan een gekwalificeerde leraar. Daarna kun je de geloften zelf op gewenste dagen nemen. Wanneer je merkt dat je per ongeluk een overtreding begaat, kun je het beste zo snel mogelijk de 'Mantra om de acht Mahayana-voorschriften te houden en te vernieuwen' (zie beneden) 21 maal reciteren om de overtreding te zuiveren.

Het ritueel

Sta 's morgens vroeg op, 'als de lijnen op je handen buiten nog niet te zien zijn' en was jezelf. Zet op een geschikte, goed ogende plaats de symbolen van de drie Juwelen neer. Plaats zoveel foutloze en overvloedige offergaven als je kunt veroorloven.
Neem vervolgens eerbiedig en met overgave toevlucht en wek de verlichtingsgeest op.

Toevlucht en het opwekken van de verlichtingsgeest

Tot aan mijn verlichting neem ik toevlucht
tot de Boeddha, de Dharma en de Spirituele Gemeenschap.
Mag ik door het beoefenen van vrijgevigheid en de andere perfecties
voor het welzijn van alle wezens het boeddhaschap bereiken. (3x)

Tot aan mijn verlichting neem ik toevlucht tot de Boeddha, de Dharma en de hoogste Gemeenschap.
Om het doel van mijzelf en (alle) andere wezens te bereiken, wek ik de verlichtingsgeest op.

Ten overstaan van alle boeddha's en bodhisattva's, die in de tien richtingen verblijven,
wek ik vanaf vandaag de verlichtingsgeest op om de volmaakte verlichting te bereiken.

Het zuiveren van de omgeving en zegenen van de offergaven

Mag de grond overal zuiver zijn zonder stenen en andere oneffenheden
zo vlak als een handpalm, en met de natuur van lapis lazuli.

Mag het hele luchtruim overal gevuld worden met materieel geplaatste en mentaal gecreëerde offergaven van mensen en goden als de ongeëvenaarde wolken van offergaven van Samantabhadra.

OM NAMO BHAGAVATE VADJRA SARA PRAMARDANE TATHAGATAYA ARAHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA / TAYATHA / OM VADJRE VADJRE MAHA VADJRE MAHA TEDZA VADJRE / MAHA VIDYA VADJRE /
MAHA BODHICHITA VADJRE / MAHA BODHI MANDO PASAM KRAMANA VADJRE /
SARVA KARMA AVARANA VISHO DHANA VADJRE SVAHA (3x).

Zuivering door de kracht van de woorden van de waarheid

Door de waarheid van de Drie Juwelen,
de grote macht van de golven van inspiratie van alle boeddha's en bodhisattva's,
de grote kracht van de twee volmaakte verzamelingen
en de macht van de volkomen zuiverheid en onvoorstelbaarheid van de dharmadhatu,
mag dit alles precies zo worden ervaren.

Het uitnodigen van de boeddha's en bodhisattva's

U, beschermer van alle voelende wezens zonder uitzondering,
die de machtige mara's en hun horden overwint,
U, die de verschijnselen zonder uitzondering volkomen zuiver kent,
Bhagavan Boeddha, kom alstublieft met uw gevolg naar deze plaats.

Stel je voor dat na deze uitnodiging, Boeddha Shakyamoeni als één met je voornaamste spirituele leraar en omgeven door alle boeddha's en bodhisattva's plaatsneemt in de ruimte voor je, alsof je hen echt kunt zien. Biedt een lang of kort zevendelig gebed aan, gevolgd door een lange of korte mandala-offerande.

Het korte zevendelig gebed

Vol respect betuig ik mijn eerbied met lichaam, spraak en geest.
Ik offer wolken van feitelijk geplaatste en mentaal gecreëerde offergaven,
beken alle schadelijke activiteiten en overtredingen die ik sinds beginloze tijden heb verzameld
en verheug me in de heilzame activiteiten van gewone en heilige wezens.
Blijf alstublieft hier aanwezig tot het einde van het cyclische bestaan
en draai het Dharma-wiel voor alle wezens.
Ik wijd de heilzame activiteiten van mijzelf en anderen toe aan de grote verlichting.

Korte mandala-offerande

Ik offer de bodem, geurend naar wierook en bestrooid met bloemen,
versierd met de berg Meroe, de vier continenten, de zon en de maan.
Mogen, door dit als een zuiver boeddhagebied aan te bieden,
alle wezens van die zuivere wereld genieten.
IDAM GURU MANDALAKAM NIRYATAYAMI

Maak drie neerbuigingen

Wek de juiste motivatie op:

Denk: ikzelf en alle voelende wezens zo onmetelijk als de onbegrensde ruimte ervaren sinds beginloze tijden tot op de dag van vandaag onafgebroken het lijden van het cyclische bestaan in het algemeen en het lijden van de drie lagere bestaanswerelden in het bijzonder. Tot op heden heb ik nog geen moment teleurstelling en walging opgewekt en heb ik onder invloed van verkeerde opvattingen waarmee ik het lijden als geluk beschouw en vasthoud aan een zelf en doordat ik werd overmand door verstorende emoties steeds opnieuw nog meer oorzaken gecreëerd dan voorheen voor het ervaren van het moeilijk te verdragen lijden van het cyclische bestaan in het algemeen en het lijden van de drie lagere bestaanswerelden in het bijzonder. Als ik over deze situatie nadenk, stokt mijn adem en slaat mijn hart een slag over.
Desalniettemin hebben Boeddha Shakyamoeni en de anderen, de voorgaande bhagavan boeddha's en de bhagavan boeddha's die daarvoor zijn gekomen door de goedheid van de spirituele leraren een drang naar bevrijding opgewekt, mededogen voor alle voelende wezens ontwikkeld en de verlichtingsgeest opgewekt. Op deze basis hebben zij de Mahayana voorschriften genomen en volkomen zuiver gehouden en door in het pad te trainen het boeddhaschap bereikt.
Net zo heb ik, nu ik door de goedheid van de spirituele leraar contact heb gemaakt met de leer van het Grote Voertuig, als ik de verlichtingsgeest opwek en in het pad train, zeker de capaciteit om de staat van boeddhaschap te bereiken. Ten tijde van de basis, het pad en het resultaat zijn de geliefde naasten het allerbelangrijkst. Zij zijn als het wensvervullende juweel waaruit al voortreffelijke externe condities ontstaan. Sedert beginloze tijden en tot er een einde komt aan het cyclische bestaan, hebben deze dierbare personen die overal in de ruimte aanwezig zijn mij gesteund. Als ik hen nu in de steek zou laten, en alleen voor mijzelf naar geluk zou streven, zou ik erg dom zijn en niet veel beter dan de dieren. Daarom zal ik voor het welzijn van alle voelende wezens, die zo onmetelijk zijn als de ruimte, de kostbare staat van het volkomen volmaakte boeddhaschap bereiken. Daartoe zal ik ten overstaan van de boeddha's en bodhisattva's de voorschriften van de Mahayana Sodjong nemen en me daaraan strikt houden totdat morgen de zon opkomt. Denk deze gedachten met veel overtuiging steeds opnieuw tot de tranen je in de ogen springen of je er kippenvel van krijgt.

Kniel neer op je rechter knie met de handpalmen tegen elkaar:

Tibetaans:

Chog chu na zhug pä'i sang gyä dang djang chug sem pa tham chä dag la gong su söl / dji tar ngön gyi de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par zdog pä'i sang gyä /
ta chang she ta bu / lang po chen po /
dja wa djä shing dje pa djä pa / khur bor wa / rang gi dön dje su thob pa / si par kün tu djor wa yong su zä pa / yang dag pä'i ka' /
leg par nam par dröl wä'i thug / leg par nam par dröl wä'i she rab cän de dag gi /
sem chän tham chä kyi dön gyi chir dang / phän par dja wä'i chir dang /
dröl war dja wä'i chir dang /
mu ge me par dja wä'i chir dang /
nä me par dja wä'i chir dang /
djang chub kyi chog kyi chö nam yong su dzog par dja wä'i chir dang /
la na me pa yang dag par dzog pä'i djang chub nge par togs par dja wä'i chir so djong yang dag par dzä pa de zhin tu /
dag (..zeg je naam..) ..
zhe gyi wä kyang / dü di nä zung te /
dji si sang nyi ma ma shar gyi bar du /
sem chän tham chä kyi dön gyi chir dang / phän par dja wä'i chir dang / dröl war dja wä'i chir dang / mu ge me par dja wä'i chir dang / nä me par dja wä'i chir dang /
djang chub kyi chog kyi chö nam yong su dzog par dja wä'i chir dang /
la na me pa yang dag par dzog pä'i djang chub nge par togs par dja wä'i chir /
so djong yang dag par lang bar gyi'o // (3x)

  

Nederlands:

Alle boeddha's en bodhisattva's die in de tien richtingen verblijven, schenk mij alstublieft uw aandacht.
Net zoals in het verleden de tathagata's, de arhats en de volkomen volmaakte boeddha's en net zoals het wijze hemelse paard en de grote olifant deden wat gedaan moest worden, zich van hun last hebben bevrijd, en om hun eigen doel te bereiken alles wat voortdurend aan het wereldse bestaan bindt volkomen hebben uitgeput, een volkomen zuivere spraak, een volkomen bevrijde geest en een volkomen bevrijde wijsheid hebben, zij allen - voor het welzijn van alle wezens, om hen te helpen, om hen te bevrijden, om hongersnoden te verdrijven, om ziekten te doen verdwijnen, om de (37) onderdelen in de richting van de verlichting te vervolmaken, om de hoogste volkomen volmaakte verlichting te bereiken, de acht Mahayana voorschriften voor een dag hebben genomen, zo zal ook ik (..zeg je naam..) geheten vanaf heden totdat morgen de zon opkomt,voor het welzijn van alle wezens, om hen te helpen, om hen te bevrijden, om hongersnoden te verdrijven, om ziekten te doen verdwijnen, om de (37) onderdelen in de richting van de verlichting te vervolmaken, om de hoogste volkomen volmaakte verlichting te bereiken, de acht Mahayana voorschriften op perfecte wijze nemen. (3x)

Neem de voorschriften door:

Vanaf heden zal ik:

 • niet doden,
 • het eigendom van anderen niet nemen,
 • geen seksuele activiteit bedrijven,
 • geen leugens vertellen,
 • bedwelmende middelen, die vele nadelen hebben, volkomen vermijden,
 • niet op een groot of hoog bed of zetel zitten,
 • niet eten op verkeerde tijden,
 • geen parfum, kralensnoeren of sieraden dragen en niet
  dansen, zingen of muziek maken.

Net zoals de arhats voortdurend het doden en dergelijke vermeden, zo zal ook ik het doden en dergelijke vermijden.
Mag ik spoedig de verlichting bereiken en alle wezens die voortdurend blootstaan aan vele soorten lijden uit de oceaan van gebrekkig bestaan bevrijden.

Mantra om de acht Mahayana-voorschriften te houden en te vernieuwen:

OM AH MO GA SHI LA / SAM BHARA / BHARA BHARA / MAHA SHUDDHA SATO / PEMA BE BHUKITE /
BHUDZE / DHARA DHARA / SAMANTA AVALOKITE HUM PHAT SVAHA (21x)

Gebed om de voorschriften zuiver te houden

Mag ik door mezelf foutloos, helemaal zuiver en zonder trots
aan de regels van morele zelfdiscipline te houden
spoedig de perfectie van morele zelfdiscipline vervolmaken.

Toewijdingsgebeden

Mag ik de waardevolle verlichtingsgeest ontwikkelen die nog niet ontwikkeld is
en mag de verlichtingsgeest die al ontwikkeld is nooit verzwakken maar onafgebroken toenemen.

Mag ik door deze heilzame activiteiten spoedig leraar-boeddha worden
en elk en ieder levend wezen naar die verlichte staat leiden.

 

Je kunt hier de tekst als pdf bestand downloaden om uit te printen.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019