Home Maitreya Instituut
 

 

De lofzang aan de Eenentwintig Tara's

Zie ook de Tibetaanse versie

  Thangka van de 21 Tara's door Andy Weber
  Thangka van de 21 Tara's door Andy Weber

OM Ik betuig mijn respect aan de eerbiedwaardige Arya Tara!
Hulde aan U, de snelle heldin Tara,
wier ogen flitsen als het weerlicht.

U bent geboren uit de tranen van Avalokiteshvara,
de Heer van de drie bestaanssferen.

Hulde aan U, wier gelaat is als
een honderdtal volle herfstmanen tezamen;
U straalt met het fonkelende licht
van een stelsel met duizenden sterren.

Hulde aan U, de blauw-gouden Tara,
wier hand is getooid met een lotusbloem;
U bent de belichaming van vrijgevigheid, enthousiaste volharding,
pacificerende discipline, geduld, concentratie en wijsheid.

Hulde aan U, het kruinsieraad van de tathagata's,
wier activiteit onbeperkt zegeviert
U bent een meesteres in alle perfecties
en een toeverlaat voor alle bodhisattva's.

Hulde aan U, die met de klanken TUTTARE en HUM,
De sferen van verlangen, vorm en ruimte vult;
U houdt Uw voet op de zeven werelden
en hebt de macht alle wezens tot U te gebieden.

Hulde aan U, aan wie de verschillende goden, Indra,
Agni, Brahma, Vayu en Ishvara offergaven aanbieden;
en voor wie geesten, vetala's, gandharva's en yaksha's lofzangen zingen.

Hulde aan U, die met de klanken TRÄT en PHÄT
de uiterlijke hindernissen volkomen vernietigt;
met Uw rechterbeen ingetrokken en Uw linkerbeen neergedrukt
zit U laaiend temidden van dansende vuurtongen.

Hulde aan U, de grote angstaanjagende TURE,
die de helden van de duivels volledig vernietigt;
met een toornige frons op Uw lotusgelaat
velt U alle vijanden zonder uitzondering.

Hulde aan U, die gesierd bent met vingers, die ter hoogte
van Uw hart het handgebaar van de drie juwelen maken;
vanuit de universele wielen die U sieren
golven massa's van hun eigen lichtstralen.

Hulde aan U, die straalt van vreugde,
wier kroon een krans van licht uitstraalt;
luid lachend met de klank TUTTARE brengt U
duivels en wereldse goden onder Uw macht.

Hulde aan U, die alle congregaties
van plaatselijke beschermers tot U kunt gebieden
Met een toornige, bewegende frons en een letter HUM
bevrijdt U volledig van alle armoede.

Hulde aan U, die gekroond is met een maansikkel,
wier sierraden allemaal helder schitteren
Vanaf Uw opgebonden haar straalt Amitabha
voortdurend een heldere lichtstroom uit.

Hulde aan U, die temidden van een vlammenkrans verblijft,
gelijkend op het vuur dat een wereldtijdperk beëindigt.
Met het rechterbeen gestrekt en het linkerbeen ingetrokken
vernietigt U de vijanden van de vreugdevolle volgelingen.

Hulde aan U, die met Uw voeten op de grond stampt
en uw handpalm op de grond slaat;
met een toornige blik en de letter Hum
bedwingt U de zeven werelden.

Hulde aan U, de gelukzalige, de deugdzame, de vreedzame,
die de vrede van bevrijding geniet;
met de volmaakte klanken SVAHA en OM,
vernietigt U zelfs het grootste kwaad.

Hulde aan U, die overal de lichamen vernietigt
van de vijanden van de vreugdevolle volgelingen;
U bevrijdt met de tien-lettergrepen-mantra,
gerangschikt om de kennisletter HUM.

Hulde aan U, TURE, die met Uw voeten stampt,
en wier kernletter de vorm van de HUM is;
U doet de bergen Meru, Mandhara en de Vindhya Heuvels
en alle drie bestaanssferen beven.

Hulde aan U, die een maan in Uw hand houdt,
gelijkend op een hemels meer;
door tweemaal TARA te zeggen en met de letter PHAT
verdrijft U volkomen alle vergiften.

Hulde aan U, op wie de koningen der goden,
de goden en kinnara's vertrouwen;
met Uw harnas overal schitterend van vreugde,
beëindigt U ruzies en nachtmerries.

Hulde aan U, wier beide ogen schitteren met licht
als de zon en de volle maan;
door tweemaal HARA te zeggen en TUTTARE,
beëindigt U de kwaadaardigste epidemieën.

Hulde aan U, die door de drie essenties
de macht heeft van volmaakte vrede;
U bedwingt de horden van demonen, vetala's en yaksha's;
U bent TURE, de allerhoogste.

Dit zijn de eenentwintig verzen van huldebetoon en lofzang,
gebaseerd op de basis-mantra's.

 

De lofzang aan de Eénentwintig Tara's - Tibetaans

Om dje tsün ma phag ma dröl ma la chag tsäl lo//

Chag tsäl dröl ma nyur ma pa mo/
Chän ni kä chig log dang dra ma/
Djig ten sum gön chu kye zhäl gyi/
Ge sar dje wa lä ni djung ma//

Chag tsäl tön käi da wa kün tu/
Gang wa gya ni tseg päi zhäl ma/
Kar ma tong trag tsog pa nam kyi/
Rab tu che wäi ö rab bar ma//

Chag tsäl ser ngo chu nä kye kyi/
Päd mä chag ni nam par gyän ma/
Djing pa tsön drü ka thub zhi wa/
Zö pa sam tän chö yül nyi ma//

Chag tsäl de zhin she päi tsug tor/
Tha yä nam par gyäl war chö ma/
Ma lü pha röl chin pa thob päi/
Gyäl wäi sä kyi shin tu ten ma//

Chag tsäl tuttara hum yi ge/
Dö dang chog dang nam kha gang ma/
Djig ten dün po zhab kyi nän te/
Lü pa me par gug par nü ma//

Chag tsäl gya djin me lha tsang pa/
Lung lha na tsog wang chug chö ma/
Djung po ro lang dri za nam dang/
Nö djin tsog kyi dün nä tö ma//

Chag tsäl trät che dja dang phat kyi/
Pha röl trül khor rab tu djom ma/
Yä kum yön kyang zhab kyi nän te/
Me bar thrug pa shin tu bar ma//

Chag tsäl ture djig pa chen mo/
Dü kyi pa wo nam par djom ma/
Chu kye zhäl ni thro nyer dän dzä/
Dra wo tham chä ma lü sö ma//

Chag tsäl kön chog sum tsön chag gyä/
Sor mö thug kar nam par gyän ma/
Ma lü chog kyi khor lö gyän päi/
Rang gi ö kyi tsog,nam thrug ma//

Chag tsäl rab tu ga wa dji päi/
Ü gyän ö kyi treng wa pel ma/
Zhä pa rab zhä tuttara yi/
Dü dang djig ten wang du dzä ma//

Chag tsäl sa zhi kyong wäi tsog nam/
Tham chä gug par nü ma nyi ma/
Thro nyer yo wäi yi ge hum gi/
Phong pa tham chä nam par dröl ma//

Chag tsäl da wäi dum bü ü gyän/
Gyän pa tham chä shin tu bar ma/
Räl päi thrö na ö pag me lä/
Tag par shin tu ö rab dzä ma//

Chag tsäl käl päi tha mäi me tar/
Bar wäi treng wäi ü na nä ma/
Yä kyang yön kum kün nä kor gäi/
Dra yi pung ni nam par djom ma//

Chag tsäl sa zhii ngö la chag gi/
Thil gyi nün ching zhab kyi dung ma/
Thro nyer chän dzä yi ge hum gi/
Rim pa dün po nam ni gem ma//

Chag tsäl de ma ge ma zhi ma/
Nya ngän dä shi chö yül nyi ma/
Svaha om dang yang dag dän päi/
Dig pa chen po djom pa nyi ma//

Chag tsäl kün nä kor rab ga wäi/
Dra yi lü ni nam par gem ma/
Yi ge chu päi ngag ni kö päi/
Rig pa hum lä dröl ma nyi ma//

Chag tsäl ture zhab ni dab pä/
Hum gi nam päi sa bon nyi ma/
Ri rab män da ra dang big dje/
Djig ten sum nam yo wa nyi ma//

Chag tsäl lha yi tso yi nam päi/
Ri dag tag chän chag na nam ma/
Tara nyi dzö phat kyi yi ge/
Dug nam ma lü pa ni sel ma//

Chag tsäl lha yi tsog nam gyäl po/
Lha dang mi am chi yi ten ma/
Kün nä go cha ga wäi dji kyi/
Tsö dang mi lam ngän pa sel ma//

Chag tsäl nyi ma da wa gyä päi/
Chän nyi po la ö rab säl ma/
Hara nyi djö tuttara yi/
Shin tu trag pöi rim nä sel ma//

Chag tsäl de nyi sum nam kö pä/
Zhi wäi thu dang yang dag dän ma/
Dön dang ro lang nö djin tsog nam/
Djom pa ture rab chog nyi ma//

Tsa wäi ngag kyi tö pa di dang/
Chag tsäl wa ni nyi shu tsa chig//


 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019