Home Maitreya Instituut
 

Speciale FPMT toewijdingsgebeden


Mogen door deze verdiensten alle hindernissen voor Lama Zopa’s gezondheid en lange leven ogenblikkelijk verdwijnen. Mag Rinpoche bij ons blijven en ons onderrichten tot het einde van samsara en mogen al zijn en Lama Yeshe’s heilige wensen ogenblikkelijk in vervulling gaan.

Moge Lama Osel Rinpoche een gezond en lang leven hebben. Moge hij al zijn studies ongehinderd afmaken en in dit leven een groot houder en leraar van de soetra en tantra worden. Mag hij alle voelende wezens optimaal van dienst zijn.

Mogen alle hindernissen ogenblikkelijk vernietigd worden voor het snelle succes van het te bouwen Maitreya beeld. Mag dit grote beeld van Maitreya precies volgens de wensen van Lama Yeshe en Lama Zopa Rinpoche gerealiseerd worden.

Mogen alle centra en projecten van de FPMT vrij van hindernissen zijn om de heilige Dharma van Boeddha Shakyamoenie te verspreiden, in het bijzonder het onderricht van Lama Tsong Khapa.

Mogen alle voelende wezens vrij zijn van lijden en elke vorm van geluk en de hoogste staat van verlichting bereiken.

Mogen alle studenten en vrienden, die zo hard (voor de FPMT) werken ten behoeve van de Dharma en hun leven opofferen voor Boeddha’s onderricht om het lijden van voelende wezens te verlichten, een lang en gezond leven hebben. Mogen zij het pad naar verlichting in hun eigen geest zo snel mogelijk realiseren.

Mogen al diegenen die zich op Lama Zopa Rinpoche verlaten en die specifieke verzoeken tot hem gericht hebben om vrij van hindernissen te zijn, een lang en gezond leven hebben. Mogen zij in staat zijn alle realisaties van het pad in dit leven te bereiken.

Mogen alle activiteiten van studenten de deugdzame vriend verblijden. Mogen zij in al hun levens begeleid worden door volkomen gekwalificeerde mahayana deugdzame vrienden en mogen al hun wensen ogenblikkelijk uitkomen in overeenstemming met de Dharma.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019