Home Maitreya Instituut
 

De 'drie juwelen' en toevlucht nemen

  Drie Juwelen
   

De Drie Juwelen zijn de Boeddha, de Dharma en de Sangha.

De Boeddha is iemand die zijn geest heeft gezuiverd van alle onzuiverheden - verstorende emoties, de indrukken van handelingen die door de emoties in gang zijn gezet en de gevolgen van deze emoties - en die alle goede eigenschappen zoals onbevooroordeelde liefde en mededogen, wijsheid die heel het bestaan kent en de kunst om anderen te helpen heeft ontwikkeld.
De Dharma, het onderricht van de Boeddha, leert ons de preventieve maatregelen waarmee we problemen en lijden kunnen voorkomen. Dharma omvat zowel het onderricht van Boeddha als de realisaties van dat onderricht - dus niet alleen de kennis, maar ook het daadwerkelijk stoppen van problemen en de oorzaken daarvan.
De Sangha bestaat strikt genomen uit personen die direct, niet-conceptueel inzicht in de uiteindelijke waarheid bezitten (de leegte). Vaak wordt met Sangha de ingewijde monniken en nonnen bedoeld die Boeddha's onderricht in praktijk brengen. Soms wordt hiermee ook de gehele gemeenschap van boeddhisten bedoeld. Binnen de context van het toevlucht nemen wordt echter verwezen naar personen met directe realisaties van de leegte.

De Dharma is onze echte toevlucht, als het medicijn dat we nemen dat onze problemen en de oorzaken daarvan opheft. De Boeddha is als de arts die de oorzaak van onze problemen juist diagnosticeert en het benodigde medicijn voorschrijft. Door ons bij de beoefeningen te begeleiden fungeert de Sangha als de verpleegster die ons helpt het medicijn in te nemen.

Toevlucht nemen betekent dat we er met heel ons hart op vertrouwen dat de Drie Juwelen ons inspireren en ons leven in een opbouwende en heilzame richting leiden. Toevlucht nemen betekent niet dat we ons passief kunnen verschuilen achter de bescherming van Boeddha, de Dharma en de Sangha. Het is eerder een actief proces van de richting inslaan die zij aangeven, en zo de kwaliteit van ons leven te verbeteren.
Het toevlucht nemen kan ook gezien worden als 'boeddhist worden'. Bij het toevlucht nemen, kunnen ook leken-geloften genomen worden. Een standaard toevluchtsgebed vind je op deze gebeden pagina.

 

Zie ook het transcript van Alex Berzin's lezing over toevlucht, of het boek Toevlucht nemen van Geshe Sonam Gyaltsen.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019