Home Maitreya Instituut
 

De Basis Van Alle Goede Eigenschappen

    Lama Tsong Khapa door Andy Weber
 
Lama Tsong Khapa
thangka door Andy Weber

Door Lama Tsong Khapa

De vriendelijke en eerbiedwaardige spirituele leraar is de basis van alle goede eigenschappen
en de juiste manier van toewijding aan hem is de basis van het spirituele pad;
geef mij alstublieft de inspiratie om dit goed te begrijpen
en mij met veel inspanning en diep respect aan hem toe te wijden.

Geef mij alstublieft de inspiratie om te begrijpen dat de waardevolle menselijke geboorte
met vrijheden maar eenmaal verkregen wordt,
bijzonder moeilijk te verkrijgen is en van grote betekenis;
en om het voornemen te ontwikkelen er dag en nacht onophoudelijk de essentie van te nemen.

Geef mij alstublieft de inspiratie om aan de dood te denken,
omdat mijn lichaam en leven zo breekbaar zijn als een waterdruppel en spoedig zullen vergaan;
en om een onomstootbaar begrip te verwerven dat na het sterven
de gevolgen op positieve en negatieve activiteiten zullen volgen,
zoals de schaduw het lichaam volgt.

Geef mij alstublieft de inspiratie om door deze overtuiging
altijd bedachtzaam te zijn in de beoefening om zelfs de kleinste negatieve activiteiten op te geven en alle verzamelingen positieve activiteiten te verwerkelijken.

Geef mij alstublieft de inspiratie om te beseffen dat wat we ook doen, de
genoegens van het wereldse bestaan nooit echte voldoening geven, dat ze
de deur zijn tot alle vormen van lijden en niet te vertrouwen zijn; en om
door over deze tekortkomingen na te denken, de drang te ontwikkelen
naar het geluk van bevrijding.

Geef mij alstublieft de inspiratie om met een grote mate van herinnering,
oplettendheid en bedachtzaamheid - die volgen op deze zuivere gedachten
- de essentie te beoefenen van de geloften voor individuele bevrijding,
de basis van de leer.

Geef mij alstublieft de inspiratie om in te zien
dat net zoals ikzelf in de oceaan van het wereldse bestaan gevallen ben,
alle moeder-voelende wezens op dezelfde manier lijden;
en om mijn geest te trainen in de sublieme verlichtingsgeest,
in het dragen van de last alle wezens te bevrijden.

Geef mij alstublieft de inspiratie om duidelijk in te zien dat ik,
zelfs als ik de verlichtingsgeest ontwikkeld heb, de verlichting niet zal bereiken
als ik niet goed geoefend ben in de drie soorten morele zelfdiscipline;
en om de gelofte van de bodhisattva's met groot enthousiasme te beoefenen.

Geef mij alstublieft de inspiratie om spoedig het pad van gestilde concentratie
gecombineerd met diep inzicht in mijn bewustzijnsstroom te ontwikkelen,
Door afleiding naar verkeerde objecten te pacificeren en de volkomen
zuivere betekenis op de juiste manier te analyseren.

Geef mij alstublieft de inspiratie om als ik ontvankelijk ben geworden
door mijn geest in het algemene pad te trainen,
vreugdevol het Vadjrayana binnen te gaan; het meest sublieme van alle voertuigen;
de zuivere oversteek voor fortuinlijken.

Geef mij alstublieft de inspiratie om niet-kunstmatige zekerheid te verkrijgen
over het onderricht dat de zuivere geloften en samaya-verbintenissen
de basis zijn voor het in dit leven verwerkelijken van de twee soorten krachtige verworvenheden;
en om deze te bewaken, zelfs al kost het mij mijn leven.

Geef mij alstublieft de inspiratie om vervolgens de essentie van de vier klassen van tantra
en de punten van de twee stadia te begrijpen
en daardoor enthousiast niet af te wijken van de yoga in vier (dagelijkse) meditatiezittingen;
en om dit alles in overeenstemming met de woorden van de Boeddha te vervolmaken.

Geef mij alstublieft uw zegeningen, opdat de spirituele leraren die dit goede pad onderwijzen
en de spirituele vrienden die het op de juiste wijze beoefenen lang zullen leven,
en alle externe en interne hindernissen volkomen worden gepacificeerd.

Mag ik in alle volgende levens nooit gescheiden zijn van volmaakt zuivere spirituele leraren,
maar steeds van de glorieuze Dharma genieten,
alle goede eigenschappen van de paden en stadia volmaakt ontwikkelen
en spoedig de staat van Boeddha Vadjradhara bereiken.


Vertaling:
Hans van den Bogaert

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019