Home Maitreya Instituut
 

Een boeddhistisch altaar

Een boeddhist probeert ten behoeve van de meditatie een altaar in te richten in de meditatieruimte. Hierop staat in het algemeen een afbeelding van de Boeddha centraal dat fungeert als referentieobject. Afbeeldingen van de Boeddha worden altijd op een waardige plaats gezet: in de meditatieruimte, op een schoorsteenmantel, op een hoge tafel of kast etc. De afbeeldingen helpen om onze aandacht op de Boeddha te richten, en ze zijn zeker niet bedoeld als decoratie of show-object voor bezoekers. Het is dus niet nodig een duur boeddhabeeld in huis te halen, een eenvoudige afbeelding of kaart van de Boeddha is voldoende.

Het doel van een altaar

Ook een altaar is niet bedoeld als decoratie, maar als een aandachtspunt dat ons helpt bedachtzaamheid en oplettendheid ten aanzien van de Dharma en het spirituele pad te ontwikkelen.
Het altaar dient op deze manier als referentiepunt om wijsheid, liefde en mededogen te ontwikkelen.
Boeddha-afbeeldingen hebben een krachtige uitstraling omdat het volmaakte vormen zijn. Iedere keer als je ernaar kijkt, ontstaan heilzame indrukken in je geest. Van een altaar gaat op die manier een krachtige spirituele energie uit.

De Boeddha zei voor hij zijn lichaam verliet: "Als ik er straks niet meer ben, kun je afbeeldingen van mij beschouwen als mijn vertegenwoordigers. Eerbied tonen en offergaven aanbieden aan een boeddhabeeld hebben hetzelfde effect als offergaven direct aan de Boeddha".

De uitvoering

Het altaar heeft de functie om referentiepunt te zijn bij je streven een Boeddha te worden voor het welzijn van alle voelende wezens. De opbouw van het altaar hoeft niet groots en indrukwekkend te zijn.
Centraal staat meestal een afbeelding van Boeddha Shakyamoeni. Alle kwaliteiten van de Boeddha, de drie kernkwaliteiten (wijsheid, mededogen en vaardige methoden), de vijf wijsheden en alle andere goede kwaliteiten van lichaam, spraak en geest worden gesymboliseerd door deze afbeelding.

Nadere aankleding

  • Links (voor de kijker) of boven de Boeddha een tekst, bijv. een Lam Rim tekst of een Wijsheids Soetra. De tekst symboliseert de verlichte spraak van de Boeddha.
  • Rechts van de Boeddha een (afbeelding van) een stoepa of een vadjra en bel. Dit symboliseert de geest van de Boeddha.
  • Een afbeelding van de spirituele leraar en/of de leraren van de overleveringslijn hangt vaak boven Boeddha Shakyamoeni. De spirituele leraar vertegenwoordigt alle Boeddha's, Dharma en Sangha.
  • Daarnaast kunnen andere afbeeldingen geplaatst worden, bijvoorbeeld van Maitreya (links van de Boeddha) en Manjushri (rechts van de Boeddha), de Dalai Lama, meditatieboeddha's en Dharmabeschermers. Door de ontmoeting die je op deze manier steeds hebt met de Boeddha doe je veel heilzame indrukken op, die verstrekkende gevolgen hebben voor je spirituele ontwikkeling. Het regelmatig zien van een afbeelding van de Boeddha veroorzaakt een krachtige indruk in de geest, die houvast biedt tijdens moeilijke momenten en tijdens het stervensproces. Door het beeld van de Boeddha in gedachten te roepen kun je positief denken en dit kan helpen tot een goede wedergeboorte

Aandachtspunten:

  • De afbeelding van Boeddha Shakyamoenie staat altijd centraal.
  • Behandel een boeddhabeeld altijd met respect, al is het nog zo slecht gemaakt, het is een medium om contact te maken met de echte Boeddha.
  • Een prachtig altaar dient niet om indruk te maken op anderen. Als wereldse belangen (zoals trots) meespelen, wordt het inrichten van een altaar een oorzaak voor negatief karma.
  • Het belangrijkste is je mentale houding naar het altaar toe en de spirituele inspiratie die ervan uitgaat.
  • Ideaal gezien worden afbeeldingen van de Boeddha's gezegend, beelden worden in de Tibetaanse traditie gevuld met mantra's en andere substanties.
  • Zorg dat de bron van je afbeeldingen, teksten enz. zuiver is; dat ze niet gestolen zijn of door bedrog verkregen zijn.

Offergaven kunnen gemaakt worden, in principe vóór en/of onder (zeker niet hoger) dan de afbeeldingen van de Boeddha etc. Zie verder op de pagina offergaven.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019