Home Maitreya Instituut
 

Downloads Amsterdam

Belangrijk!

Alvorens echt te gaan downloaden, eerst één van de bestanden van de cursus gewoon (links) aanklikken; dan worden de gebruikersnaam en het wachtwoord gevraagd. Vervolgens kun je stoppen met afspelen en gaan downloaden door rechts op de gewenste bestanden te klikken. Momenteel werkt dit zowel in Internet Explorer als Chrome (de browser onthoudt de inlogcode enige tijd).

De opnames worden na maximaal een jaar verwijderd, dus wacht niet te lang!

Important!

Before you download, first (left) click one of the files of the course; you are then asked for the username and password. Next you can stop the player, and right-click the files you wish to download. Currently, Firefox still works without this extra trick.

Downloads are removed after maximum one year, so do not wait too long!

 

"Easy ways to lessen egoïsm and develop compassion to increase true joy"
Lecture by Ösel Hita on January 25, 2017

Watch the video

* * *

Informatie over de MP3 opnames

Opname opslaan op uw eigen computer:
Klik met de rechter muisknop op de Downloaden rechts klik' link en kies 'doel opslaan als...' en geef aan waar je het bestand op je computer wilt opslaan.

Opnames beluisteren:
Om de MP3 bestanden te beluisteren na het downloaden kun je het bestand dubbel aanklikken. Wanneer je computer het MP3 bestand niet kan lezen (bestandstype onbekend), dan dien je waarschijnlijk een geschikt afspeelprogramma te downloaden en te installeren, zoals Windows Media Player (hier te downloaden) of Winamp (hier te downloaden).

Na downloaden, kun je de MP3 bestanden ook kopieren naar een MP3-speler om ze overal te kunnen beluisteren. Je kunt de MP3 bestanden ook op CD branden, maar veel gewone CD- of DVD spelers kunnen geen MP3 bestanden lezen (raadpleeg evt. de gebruiksaanwijzing van je CD- of DVD speler).
Technische info: alle opnames zijn in de compressie 32Kbps en 22050Hz.

Let op:
De link waarop je kunt klikken, bijvoorbeeld 24Mb, geeft de grootte aan van het bestand in Megabytes. Indien je geen ADSL verbinding hebt, maar een gewone modemaansluiting, dan kunnen downloads lang duren; bijvoorbeeld een bestand van 24 Mb kan al snel rond de twee uur in beslag nemen. Bij ADSL duurt dit normaal slechts enkele minuten. Heb je geen internetaansluiting of duren deze downloads te lang, dan kunnen we de bestanden tegen een geringe vergoeding voor je in Loenen op CD branden.


Informatie over de PDF bestanden

PDF bestanden zijn geschikt om teksten eenvoudig voor iedereen op dezelfde manier weer te geven. Om deze bestanden te openen heb je het programma Adobe Reader nodig, dat je gratis kunt downloaden als je het nog niet op je computer hebt; klik op de knop:
a

Vervolgens dien je het programma te installeren. Met het programma kun je de PDF bestanden lezen of afdrukken, het is echter niet mogelijk om veranderingen in de tekst te maken. De PDF bestanden zijn veel kleiner dan de MP3 opnames, dus zijn ook met een gewone modemverbinding snel te downloaden.

* * *

Information on MP3 recordings

Downloading the recording to your own computer

Click with the right mouse-button on the link and chose 'Save As..' to save the recording to your own computer. You will need to provide the username and password you received during the course.

Listening to recordings

In case your computer cannot read the MP3 files and tells you this is an "unknown file format", you may need to download and install a suitable player program like Winamp or Windows Media Player (click on a link to download).

After downloading the recording, you can listen to the recordings off-line, or copy them to a MP3 players, so that you can listen to them everywhere. The recordings are made in the compression rate of 32 Kbps. You can also burn a CD with these MP3 files, but many common CD players are unable to play MP3 files. CD players for cars often do have this ability (check the manual for your CD player).

Please note
The link on which you can click, for example 24Mb, indicates the size of the file in Megabytes. If you do not have an ADSL (broadband) connection, but a traditional modem connection, these downloads can take quite long. For example a 24Mb file could easily take around two hours (a similar time as the the teachings themselves). With boadband the download takes usually only a few minutes.

Information on PDF files

PDF files were developed to show texts to everybody with the same formatting. To opne these files, you will need the program Adobe Reader, which can be downloaded for free when you click the button:

Next you will need to install the program. With this program, you can read the texts on your computer or print them, but making changes to the text is not possible. The PDF files are considerably smaller then the MP3 files, so they can be downloaded fast even with a normal modem. The link on which you can click, for example 24Kb, indicates the size of the PDF file in Kilobytes.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019