Home Maitreya Instituut
 

Motivatie en Toewijding

Door Lama Lodrö
Vertaald in het Engels door: Gelong Jinpa en Alain Lévy.
Karma Shedrup Dargye Ling , Augustus 1976
Vertaling Engels-Nederlands: Martin Klaassen.

Aan het begin van elke meditatie dient de waardevolle verlichtingsgedachte te worden opgewekt. Het is niet voldoende enkel voor onze eigen bevrijding te mediteren. Omdat we sinds beginloze tijd zijn geboren in een onafgebroken reeks wedergeboorten in het cyclische bestaan, zijn alle voelende wezens zonder uitzondering al eens onze ouders geweest. Op dezelfde manier als onze ouders van dit leven ons een onmetelijke vriendelijkheid hebben getoond. hebben dus ook alle andere voelende wezens dit voor ons gedaan.

Alle wezens willen geluk. maar ze begrijpen niet dat het verrichten van positieve daden de oorzaak van geluk is. Ze willen geen lijden. maar ze begrijpen niet dat negatieve activiteiten juist lijden veroorzaken. Door zo te denken, kunnen we bedroefd over ze zijn. We dienen dan heel intensief te mediteren op mededogen voor alle wezens, die in vorige levens onze ouders waren.

Deze keer hebben we het grote geluk dat we een kostbaar mensenlichaam hebben verkregen met de vijf ingangen van de zintuigen, en we hebben de Heilige Dharma ontmoet. We dienen deze gelegenheid te gebruiken om anderen te helpen de hogere bestaanswerelden te bereiken. In de hogere bestaanswerelden hebben we de kans om bevrijd te worden van de eindeloze oceaan van het lijden van het cyclische bestaan, en kunnen we uiteindelijk het boeddhaschap bereiken. Dit is de reden waarom we nu mediteren. in plaats van het enkel voor onze eigen bevrijding te doen.
Bij het mediteren is het belangrijk te denken dat visualisaties een louter mentale vorm zijn. zonder fysieke substantie. Door onwetendheid denken we dat alles tastbaar is. en is het verleidelijk dit verkeerde begrip toe te passen op wat we visualiseren. Denk dat de visualisaties niet tastbaar zijn, maar de essentie van Mededogen en Leegte hebben en probeer ze te zien zoals je een regenboog ziet.

Als we mediteren voor het welzijn van alle voelende wezens, verzamelen we veel verdiensten. Bij het afsluiten van elke meditatie behoren we deze verdiensten op de volgende manier aan hen toe te wijden. Eerst denken we aan de oneindige verdiensten die door alle boeddha's en bodhisattva's van de drie tijden zijn verzameld. We stellen ons voor dat dit vermengd wordt met al de verdiensten die ooit door alle voelende wezens verzameld zijn. Vervolgens denken we dat hiermee al de verdiensten die we zelf ooit verzameld hebben in vorige levens, in dit leven, op deze dag, in deze meditatie en zelfs op dit moment nu we deze samengestelde verdiensten toewijden, vermengd wordt.

We denken aan het feit dat alle voelende wezens al eens onze ouders zijn geweest. Als gevolg van hun onwetendheid zijn ze niet in staat om bevrijd te worden van lijden en het permanente geluk, waar ze zozeer naar verlangen, te bereiken. Daarom bidden we tot alle boeddha's en bodhisattva's dat we door de kracht van hun zegening en de kracht van onze oprechte wens om alle voelende wezens te bevrijden, in staat mogen zijn om al het lijden van alle voelende wezens op ons te nemen en hen deze grote verzameling van alle verdiensten te geven.

Als we door onze neus inademen, visualiseren we dat al het lijden van alle voelende wezens en hun verstorende emoties, in de vorm van zwarte rook, via onze neusgat - en binnenkomt. Het wordt in ons hart geabsorbeerd waar het verdwijnt door kracht van onze Grote Wens. Dan stellen we ons voor dat alle wezens vrij zijn van lijden.

Tijdens het uitademen visualiseren we dat alle verdiensten, in de vorm van zuiver wit licht, door onze neusgaten naar buiten gaat en zich verspreidt naar alle voelende wezens. Het witte licht wordt in hen geabsorbeerd en ze verkrijgen fysiek en mentaal geluk. Daarna bereiken ze de staat van het boeddhaschap. Hierover dienen we ons zeer te verheugen.

Dan houdt alle onderscheiding ogenblikkelijk op en alles wordt leeg. Mediteer zo lang als je kan op de leegte.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019