Home Maitreya Instituut
 

Maitreya Uitgeverij

Wij geven Nederlandse boeddhistische boeken uit, en zijn vooral gespecialiseerd in het Tibetaans boeddhisme.

Verkoop: Hoofdweg 109, 7371GE, Loenen (Gld)
Tel: (+31) 055 - 5050908

Fondslijst

 

Titels op alfabet

 

Auteurs op alfabet

25 jaar onderricht Maitreya Instituut

Beteugeling van de Geest

Boeddha’s dichterbij - Het visualiseren van boeddha’s, bodhisattva’s en tantrische boeddhavormen

Diamant Soetra - De wereld opnieuw begrijpen

Drie Hoofdzaken van het Pad

Groene Tara

Hartsoetra

Introductie in Tantra

Inzicht in het Tibetaans Boeddhisme - Een praktische benadering

Lamp voor het Pad naar de Verlichting

Lam Rim - Boeddha’s weg naar de Verlichting

Leren Mediteren

Leven, Sterven en Daarna

Mandala van Sherlock Holmes - De ontbrekende jaren en avonturen van de grote detective in India en Tibet

Mandala-offerande van het Universum

Meditatie

Moeder van de Boeddha’s - Meditatie op de Prajnaparamita Soetra

Prins Siddhartha

Problemen Oplossen

Relatie met een Spirituele Leraar, werken aan een gezonde relatie

Toevlucht - Een veilige richting nemen

Training van de Geest - Inleiding, voorbereidende oefeningen en meditaties in het Tibetaans boeddhisme.

Ultieme Genezing

Vimalakirti Nirdesa Soetra - Het bodhisattvapad in de wereld van alledag

Zinvol Sterven

Zo word je de Boeddha van Mededogen

 

Atisha & Tsenshap Serkong Rinpoche

Berzin, Alex

Chodron, Thubten

Gyaltsen, Geshe Sonam (4 titels)

Gyaltsen, Lama Geshe Sherab Rinpoche Amipa

Hixon, Lex

Jong, Tiny de

Landaw, Jon & Janet Brooke

Lhundup, Geshe Konchog

Luk, Charles

McDonald, Kathleen

Nagarjuna, Acharya / Geshe Sonam Gyaltsen

Norbu, Jamyang

Tsong Khapa, Lama / Geshe Sonam Gyaltsen

Soeng, Mu

Vessantara

Wallace, Alan

Yeshe, Lama Thubten (4 titels)

Zopa, Lama Rinpoche (3 titels)

Zo word je de Boeddha van Mededogen
Lama Thubten Yeshe

ISBN 90-71886-34-4
NUR 739
SBO 29/30/31
202 pagina's
Prijs € 19,95

De Boeddha van Mededogen worden is een complete meditatie retraite van een van de pioniers van het boeddhisme in het Westen. Lama Yeshe leidt de lezers door de tantrische beoefening van Avalokiteshvara, de Boeddha van Mededogen. Hij baseert zijn instructies op een tekst die geschreven is door Zijne Heiligheid de XIVe Dalai Lama toen hij negentien jaar oud was. Lama Yeshe benadrukt hierin de Mahamudra, de leegte van onze eigen geest, en ontmythologiseert deze esoterische technieken. Hij laat zien wat ze in werkelijkheid zijn: een hoog ontwikkelde vorm van psychologie.

De Groene Tara
Lama Thubten Yeshe

ISBN 90-71886-24-7
NUR 739
SBO 29/30/31
172 pagina’s
Prijs € 19,95

De Groene Tara is een van de belangrijkste en bekendste boeddhavormen in het Tibetaans boeddhisme. Zij is een uitdrukking van een diepgaande verandering van de rol van de vrouw in het tantrische boeddhisme in het oude India. Haar gelofte om alleen nog als vrouw te incarneren en als vrouw het boeddhaschap te bereiken, getuigt van een sterk feministische instelling. Zij hield haar gelofte en bereikte volgens de overlevering als vrouw het boeddhaschap.

Introductie in Tantra
Lama Thubten Yeshe

ISBN 90-71886-06-9
NUR 739
SBO 29 / 30 / 31
200 pagina’s
Prijs € 19,95

Tantra is de snelle weg naar Verlichting binnen het Mahayana boeddhisme uit Tibet. Lama Yeshe licht verschillende tantrische methoden en meditaties toe. Verbeterde herdruk

Leven, Sterven en Daarna
Lama Thubten Yeshe

ISBN 90-71886-19-0
NUR 739
SBO 29/30/31
63 pagina’s
Prijs € 7,50

In de Tibetaans boeddhistische traditie is veel kennis voorhanden over het stervensproces. Een begrip van dit stervensproces en hoe we dit het beste kunnen doorstaan is van belang voor mensen uit alle religies en culturen. Lama Yeshe verklaart de verschillende stadia van het stervensproces in de context van de boeddhistische levensweg.

Ultieme Genezing
Lama Zopa Rinpoche

ISBN 90-71886-33-6
NUR 739
SBO 29/30/31
248 pagina's
Prijs € 19,95

"Dit boek richt ons hart op spirituele genezing voor degenen die pijn lijden; het richt onze aandacht op de speciale wijsheid van therapieën die genezing laten plaatsvinden. Dit is echt een ontzagwekkend boek." - Lilian Too, uit haar voorwoord.
We ervaren ziekte op een fysiek niveau, maar om te genezen moeten we begrijpen waar echte genezing begint: in ons hart en onze geest. In Ultieme Genezing helpt de internationaal beroemde meditatie meester, Lama Zopa Rinpoche, ons de oorzaak van ziekte te herkennen en geeft hij ons instrumenten om ons toekomstig geluk te creëren.

De Mandala-offerande van het Universum
Lama Zopa Rinpoche

ISBN 90-71886-22-0
NUR 739
SBO 29/30/31
117 pagina’s
Prijs € 7,50

Een beschrijving en uitleg van het boeddhistische ritueel van de mandala-offerande.

Problemen Oplossen
Lama Zopa Rinpoche

ISBN 90-71886-04-2
NUR 739
SBO 29 / 30 / 31
60 pagina’s
Prijs € 7,50

Dit is een praktisch commentaar van Lama Zopa Rinpoche op een tekst uit het Mahayana boeddhisme over gedachtentransformatie (Lo Djong).

Toevlucht - Een veilige richting nemen
Geshe Sonam Gyaltsen

ISBN 90-71886-29-8
NUR 739
SBO 29/30/31
158 pagina's
Prijs € 19,95

Het doel van het boeddhisme is om tijdelijk, maar vooral uiteindelijk gelukkig te worden. Dat wil zeggen bevrijding te bereiken van het gebrekkige bestaan. Dit kunnen we bereiken door het kiezen van een veilige richting in ons leven. Die richting is het opheffen van allerlei negativiteiten en tekortkomingen in onze eigen geest en het tot ontwikkeling brengen van onze positieve kwaliteiten. Het eindpunt is bevrijding en verlichting. Om dat te bereiken nemen we toevlucht in de Boeddha, zijn leer en de gerealiseerde spirituele gemeenschap.

Drie Hoofdzaken van het Pad
Lama Tsong Khapa / Geshe Sonam Gyaltsen

ISBN 90-71886-31-X
NUR 739
SBO 29/30/31
95 pagina's
Prijs: € 7,50

Lama Tsong Khapa schreef in zijn leven zo'n 10.000 pagina's waarin hij de hele range van klassieke boeddhistische teksten eloquent verklaarde. Hij nam de uitdaging aan om al deze kennis samen te vatten in vijftien verzen die hij schreef aan een begunstigde student in een ver land. Dit meesterwerk van Lama Tsong Khapa verschijnt hier met een commentaar van Geshe Sonam Gyaltsen. Het geeft een helder inzicht in de belangrijkste aspecten van het boeddhistische pad.

De Hartsoetra
Geshe Sonam Gyaltsen

ISBN 90-71886-17-4
NUR 739
SBO 30 / 31
120 pagina’s
Prijs € 7,50

De Hart Soetra is een van de bekendste Mahayana soetra’s. Ze wordt dagelijks gereciteerd van Japan tot India. In het Tibetaans boeddhisme wordt het reciteren van deze korte Perfectie van Wijsheid Soetra gezien als een effectief middel voor het pacificeren van obstakels.

Meditatie
Geshe Sonam Gyaltsen

ISBN 90-71886-18-2
NUR 739
SBO 30 / 31
100 pagina’s
Prijs € 7,50

Dit boek is een bewerking van de meditatie-cursus die de eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen in december 1997 te Ernst gaf. Het biedt essen-tiële informatie over de theorie en praktijk van boeddhistische meditatie en is een betrouwbare handleiding voor de verschillende stappen van concentratie-meditatie zoals gepresenteerd in de Gelukpa orde van het Tibetaans boeddhisme.

Lam Rim - Boeddha’s weg naar de Verlichting
Geshe Konchog Lhundup

ISBN 90-71886-25-5
NUR 739
SBO 29/30/31
210 pagina’s
Prijs € 17,50

Nadat hij de verlichting bereikte onderwees de historische Boeddha Shakyamoenie 45 jaar lang zijn leringen aan verschillende personen.De verschillende grote Tibetaanse meesters schreven teksten, waarin de leringen van de Boeddha in een logische volgorde bij elkaar werden gezet. Deze teksten werden in Tibet bekend onder de naam Lam Rim, De Stadia van het Pad Naar de Verlichting. (Verbeterde heruitgave van Innnerlijke Evolutie)

25 jaar onderricht Maitreya Instituut
Jubileum Uitgave

ISBN 90-71886-32-8
NUR 739
SBO 29/30/31
412 pagina's
Prijs € 12,50

Het Maitreya Instituut, waarvan de Maitreya Uitgeverij een onderdeel is, bestaat dit jaar 25 jaar. Het Tibetaans boeddhistische Instituut begon in 1979 onder de bezielende leiding van Lama Thubten Yeshe en Lama Zopa Rinpoche. Na het overlijden van LamaYeshe in 1984 werd Lama Zopa Rinpoche de spirituele leider van de FPMT (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition), waar het Maitreya Instituut deel van uit maakt.
Na een bezoek aan Nederland in 1979 van de beide Lama's werd het Maitreya Instituut opgericht en begon het met het geven van boeddhistisch onderricht aan belangstellenden in het Theosofisch Centrum te Naarden. Na drie jaar werd een eigen plek gevonden in Bruchem en na weer drie jaar verhuisde het Instituut naar Maasbommel en weer drie jaar later naar Emst op de Veluwe. In 1998 werd ook een vestiging geopend aan de Brouwersgracht te Amsterdam. In de laatste 25 jaar zijn vele belangrijke Lama's en westerse leraren naar Nederland gekomen om de leer van de Boeddha te onderwijzen w.o. Z.H. de Dalai Lama.
In dit boek vindt u een bloemlezing van hoogtepunten van het inzicht in de boeddhistische leer zoals door deze leraren is uitgelegd en die in de vorm van artikelen zijn verschenen in het Maitreya Magazine, het kwartaalblad dat onlangs ook zijn 25e verjaardag vierde.

De Moeder van de Boeddha’s - Meditatie op de Prajnaparamita Soetra
Lex Hixon

ISBN 90-71886-28-X
NUR 739
SBO 29/30/31
265 pagina's
Prijs € 19,95

Anders dan de academische vertalingen zijn deze contemplatieve beschouwingen van veertig passages uit de Prajnaparamita Soetra in 8000 verzen een tekst van grote devotionele schoonheid die poëtisch is en spiritueel motiverend.
In het voorwoord door Prof. A. F. Thurman worden de historische achtergronden toegelicht van deze radicale Mahayana leer omtrent de ware aard van de realiteit.

De mandala van Sherlock Holmes - De ontbrekende jaren en avonturen van de grote detective in India en Tibet
Jamyang Norbu

ISBN 90-71886-26-3
NUR 331
SBO 13/25
296 pagina's
Prijs € 12,50

In 1891 vernam het Britse volk met ontsteltenis dat Sherlock Holmes, in een laatste dodelijk strijd met zijn aartsrivaal professor Moriaty, bij de Reichenbach watervallen in Zwitserland was verdwenen. Twee jaar later wekte Conan Doyle, onder druk van de publieke opinie, de grote detective weer tot leven. Holmes vertelde de verbaasde dr. Watson: “Ik heb twee jaar in Tibet rondgereisd en een bezoekje aan Lhasa gebracht.” Dit was alles wat de wereld over de twee ontbrekende jaren te horen kreeg. Jamyang Norbu, een fervent lezer van de boeken van Kipling en Doyle, besloot het hier niet bij te laten en de zaak uit te zoeken. Hij ontdekte de Mandala, een manuscript geschreven door de reisgezel van Holmes, de sluwe Bengaalse geleerde Hurrie Chunder Mookerjee. De Mandala bevat de sleutel tot het mysterie en toont ons Holmes in een fascinerende intrige die hij niet onopgelost kon laten. Een spannend en vaak humorrijk detective verhaal.

Boeddha’s dichterbij - Het visualiseren van boeddha’s, bodhisattva’s en tantrische boeddhavormen
Vessantara

ISBN 90-71886-27-1
NUR 739
SBO 29/30/31
485 pagina's
Prijs € 29,50

Het boeddhisme maakt gebruik van zowel bewijsvoering via logisch denken, de taal van het intellect, als de taal van symbolen, mythen en poëzie. Deze laatste taal is zeer ontwikkeld binnen het boeddhisme en is zeer effectief. Een belangrijk onderdeel van de ‘woorden’ van deze ‘tweede taal’ bestaat uit archetypische figuren, die alle aspecten van verlichting tot uitdrukking brengen. Dit boek is een studie over de voornaamste van deze figuren. Het zijn uitdrukkingsvormen van kwaliteiten en energieën die we in wezen ook bij onszelf kunnen ontdekken. leder van deze mooie en fascinerende figuren vertegenwoordigen een potentieel in onze eigen geest.
Dit boek is rijkelijk geïllustreerd met werk van de bekende thangka-schilder en leraar: Andy Weber.

De Diamant Soetra - De wereld opnieuw begrijpen
Mu Soeng

ISBN 90-71886-23-9
NUR 739
SBO 29/30/31
180 pagina’s
Prijs € 19,95


Dit boek bevat een helder commentaar op de soetra en geeft ons inzicht in de transcendente wijsheid die in deze tekst verborgen ligt. Mu Soeng was zenmonnik en is momenteel mededirecteur van het Center for Buddhist studies in Barre, Massachusetts, U.S.A.

De Relatie met een Spirituele Leraar, werken aan een gezonde relatie
Alex Berzin

ISBN 90-71886-21-2
NUR 739
SBO: 29/30/31
260 pagina’s
Prijs € 19,95

De relatie met een spirituele leraar kan een bijzonder waardevolle en hartversterkende ervaring zijn in ons leven. Het kan echter ook veel problemen opleveren. De gevoelens van studenten voor hun spirituele leraren kunnen variëren van verafgoding tot een diep gevoeld wantrouwen, beide verhinderen de voordelen van een gezonde relatie.
Dit boek onderzoekt de bronnen van deze gevoelens in het licht van het traditionele Tibetaans boeddhistische onderricht.

Zinvol Sterven
Tiny de Jong

ISBN 90-71886-20-4
NUR 739
SBO 28 / 29 / 30 / 31 / 40
150 pagina’s
Prijs € 7,50

In dit boekje wordt een vergelijking gemaakt tussen stervensbegeleiding in Tibet, in de moderne westerse cultuur en begeleiding door hedendaagse boeddhisten in het westen.

Een Lamp voor het Pad naar de Verlichting
Atisha & Tsenshap Serkong Rinpoche

ISBN 90-71886-08-5
NUR 739
SBO 29 / 30 / 31
176 pagina’s
Prijs € 12,50

Een beroemde tekst van de grote Indiase meester Atisha. Hij bevat in een paar bladzijden de essentie van al het onderricht dat leidt naar de Verlichting.

Inzicht in het Tibetaans Boeddhisme - Een praktische benadering
Alan Wallace

ISBN 90-71886-14-X
NUR 739
SBO 29 / 30 / 31
214 pagina’s
Prijs € 17,50

Zolang ons bewustzijn wordt overheerst door de omstandigheden van de wereld om ons heen, zijn we veroordeeld een onbevredigend leven te leiden waarin we voortdurend blootstaan aan lijden en angsten. Hoe kunnen we binnen onszelf een staat van welzijn ontwikkelen en onze relatie met de buitenwereld verbeteren die ons onvermijdelijk onvriendelijk en pijnlijk voorkomt?

Prins Siddhartha
Jon Landaw & Janet Brooke

ISBN 90-71886-02-6
NUR 739
SBO 5 / 29 / 30 / 31
144 pagina’s
Prijs € 17,50


Het verhaal van Prins Siddhartha en de wijze waarop hij Boeddha, een Verlichte, wordt. Het is een verhaal over vrede, onverschrokkenheid en liefde, een bron van inspiratie voor kinderen van alle leeftijden uit alle culturen. (rijk geïllustreerd)

Leren Mediteren
Kathleen McDonald

ISBN 90-71886-03-4
NUR 739
SBO 29 / 30 / 31
247 pagina’s
Prijs € 17,50

Een heldere handleiding voor mensen die zelf willen mediteren. De meeste van de besproken meditatie-technieken stammen uit de rijke traditie van het Mahayana boeddhisme uit Tibet.

Beteugeling van de Geest
Thubten Chodron

ISBN90-71886-35-2
NUR 739 SBO 29/30/31
235 pagina’s
Prijs € 19,95

We wensen allemaal onszelf beter te begrijpen. Dit boek is een ideaal vervolg op het zeer populaire Boeddhisme voor beginners van dezelfde schrijfster. Het verklaart de boeddhistische filosofie en psychologie op een heldere en eenvoudige manier en vormt een praktisch instrument voor directe toepassing in ons dagelijks leven.
We willen allemaal een goede relatie hebben met anderen. Chodron biedt ons praktische technieken die ons helpen een breder perspectief te krijgen over relaties, of dit nu de relatie tussen ouder en kind, wergever en werknemer, vrienden of spirituele leraar en leerling betreft. Er worden richtlijnen gegeven voor beoefening en bevrijding van onze gewoonte anderen de schuld te geven van onze problemen en te leren hoe we de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven kunnen nemen. Dit boek beschrijft hoe ons hart en bewustzijn de ultieme bron zijn van ons geluk, en niet de buitenwereld. We leren hoe we, in een nieuw licht, naar mensen en situaties kunnen kijken. Het boek besluit met een discussie over algemene misvattingen over het boeddhisme.

De eerwaarde Thubten Chodron is een non in de Tibetaans boeddhistische traditie sinds 1975. Zij reist de hele wereld over om les te geven en meditaties te begeleiden en staat bekind om haar heldere en praktische uitleg van Boeddha’s onderricht. Zij schreef ook Open Hart, Heldere Geest, Werken met Woede en Boeddhisme voor Beginners.

Training van de Geest
Inleiding, voorbereidende oefeningen en meditaties in het Tibetaans boeddhisme.
Lama Geshe Sherab Gyaltsen Rinpoche Amipa

ISBN 90-71886-04-1
NUR 730 SBO 29/30/31
160 pagina’s
Prijs €17,50

Waarom is er zoveel lijden in ons leven? Waarom spreekt het boeddhisme van wedergeboortes vol lijden? Is het mogelijk ons uit deze kringloop te bevrijden? Er zijn wegen die ons vervuld van liefde, vrede en harmonie, hier uit kunnen verlossen. Dit boek baseert zich op de fundamentele inzichten van de Boeddha en de duizenden jaren oude traditie van het boeddhisme. Op een eenvoudige en begrijpelijke manier toont Geshe Sherab Gyaltsen Amipa de weg, die ons bevrijdt van de enge gebondenheid aan ons eigen ‘ik’ en ons leidt naar de hoogste levensinzichten. Voor een beginner opent zich de grondslag voor geestelijke ontwikkeling, de bezinning op het eigen ‘kostbare lichaam’ en de ‘oorzaken en gevolgen’, waarvan zijn leven, geluk en lijden afhankelijk zijn. Een gevorderde leerling krijgt oefeningen voor de training van zijn geest, de kunnen leiden tot hogere, alles doordringende wijsheid en naar een volledig ontwaakte geest die vastbesloten is door liefde en mededogen de verlichting te bereiken. In het derde deel vinden we methoden die zelfloosheid en inzicht in de ware naturr van de eigen geest ontwikkelen tot het inzicht dat al het geluk en lijden alleen door onze eigen geest zijn gecreerd. In het besluit vindt de lezer de fascinerende autobiografie van de schrijver. Beginnend bij zijn vroegste kindertijd en het culturele en religieuze leven in het oude Tibet, schildert hij zijn geestlijke ontwikkeling als monnik en geleerde, zijn vlucht naar India en zijn vruchtbare werk in Europa.

De Vimalakirti Nirdesa Soetra - Het bodhisattva-pad in de wereld van alledag
Charles Luk

ISBN 90-71886-36-0
NUR 739 SBO 29/30/31
164 pagina’s prijs € 14,95

Deze klassieke soetra uit het Mahayana boeddhisme en de Zen-traditie benadrukt de spirituele beoefening voor degenen die niet als monnik zijn gewijd en die midden in de wereld staan. Deze soetra werd ongeveer in de tweede eeuw na Christus samengesteld en vertelt het verhaal van de leek Vimalakirti, die temidden van zijn wereldse beslommeringen, het pad volgt van de bodhisattva.

Charles Luk (Lu K’uan Yu) (1898-1978) was een leerling van de grote Ch’an meester Hsu Yun. Hij wijdde zijn leven aan het vertalen en publiceren van Chinese boeddhistische teksten, zodat deze in het westen bekend zouden worden en niet verloren zouden gaan. Hij maakte een nauwkeurige en zeer toegankelijke vertaling, aangevuld met verklarende noten en een woordenlijst. Het voorwoord werd geschreven door Taizan Maezumi.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019