Home Maitreya Instituut
 

Het wiel van groot mededogen

De beoefening met de gebedsmolen in het Tibetaans boeddhisme

  Lama Zopa Rinpochee
Lama Zopa Rinpoche
    Gebedsmolen in Emst, foto: Rob Visser
De grote gebedsmolen in Emst

Inleiding, commentaar en vertaling van Lama Thubten Zopa Rinpoche. Samengevat, geredigeerd en voorzien van een voorwoord door Lorne Ladner, Ph.D.
Vertaling van het boekje "The Wheel of Great Compassion - the Practice of the Prayer Wheel in Tibetan Buddhism" naar het Nederlands door Koosje van der Kolk.

Samenvatting van de voordelen

Het Maniwiel bevordert vooral het ontwikkelen van groot mededogen en de verlichtingsgeest; het draagt bij aan het vervolmaken van de verzameling van uitgebreide verdiensten en aan het zuiveren van verduisteringen, zodat de verlichting zo snel mogelijk bereikt kan worden.

Het Maniwiel belichaamt alle activiteiten van de boeddha's en bodhisattva's van de tien richtingen. Voor het welzijn van voelende wezens manifesteren de boeddha's en bodhisattva's zich in het Maniwiel om al ons negatieve karma en onze verduisteringen te zuiveren, en ervoor te zorgen dat wij de realisaties van het pad naar de verlichting kunnen verwezenlijken.
Alle wezens die zich in het gebied rond het Maniwiel bevinden - niet alleen mensen maar ook insecten - worden bevrijd van wedergeboorten in de lagere bestaanswerelden; ze krijgen een goddelijk (Skt: deva) of menselijk lichaam of worden geboren in een zuiver boeddhagebied.
Heb je een Maniwiel in je huis, dan is je huis gelijk aan het zuivere gebied van de Boeddha van Mededogen, het Potala.
Heb je een Maniwiel in de buurt als je sterft, dan wordt dat op zich een methode om je bewustzijn over te laten gaan naar het zuivere boeddhagebied van Boeddha Amitabha of van de Boeddha van Mededogen Avalokiteshvara.
Alleen al het aanraken van een Maniwiel brengt een grote zuivering van negatief karma en verduisteringen teweeg.
Een ieder die de zes lettergrepen reciteert en tegelijkertijd het Maniwiel draait, is even fortuinlijk als de Duizend Boeddha's.
Het draaien van het Maniwiel is beter dan eonen lang luisteren, nadenken en mediteren.
Als het Maniwiel eenmaal wordt gedraaid is dat beter dan te proberen de tien transcendente perfecties gedurende duizend jaar te beoefenen. Het is zelfs beter dan eonen lang uitleg te geven over en te luisteren naar de Tripitaka en de vier Tantra's.
Je zult deze drie beheersen: mensen, rijkdom en levensonderhoud. Je zult van grote betekenis worden voor eenieder met wie je een connectie hebt. Voelende wezens die door je schaduw worden geraakt zullen bevrijd worden van de lagere bestaanswerelden.
Deze beoefening zuivert de vijf ononderbroken karma's en de tien schadelijke activiteiten; zuivert de allerergste schadelijke activiteiten (oorzaken voor wedergeboorte in de lagere bestaanswerelden).
Je zult de zegen ontvangen van de leraren van de overleveringslijn en je wensen zullen op wonderbaarlijke wijze in vervulling gaan dank zij de meditatieboeddha’s (Skt. yidams) en je zult natuurlijkerwijze de boeddhagedachten vervullen. Mannelijke en vrouwelijke dakinies (Skt. daka's en dakini's) zullen je hindernissen verwijderen. De Beschermer zal handelen naar jouw wensen.
Zelfs zij die het aan volharding in hun beoefening ontbreekt en die hun tijd passief doorbrengen, zullen in staat zijn wonderbaarlijke krachten te verwerven (Skt. siddhi's). Degenen die met volharding de mantra reciteren en het wiel draaien, zullen zonder twijfel het tiende stadium bereiken (Skt. bhumi).
Ook al denk je niet aan je eigen welzijn, als je iemand anders aanmoedigt de mantra op te schrijven en het wiel te draaien, verwijdert dat jouw negativiteit en vervolmaakt dat je goede eigenschappen.
Het niet kennen van de beoefening met het Maniwiel en het vertrouwen op andere beoefeningen is te vergelijken met een blinde die probeert te zien - je zult geen succes hebben.
Iemand met weinig wijsheid en veel luiheid is te vergelijken met een ezel die in de modder vastzit. Koester daarom de beoefening met het Maniwiel.

 

Een methode van meditatie met het maniwiel

Ik betuig mijn eerbied aan de spirituele leraar,
de transcendente leraar Avalokiteshvara, Boeddha van Mededogen.

OM MANI PADME HUM

Toevlucht en het opwekken van de verlichtingsgeest

Tot aan mijn verlichting neem ik toevlucht
tot de Boeddha, de Dharma en de Spirituele Gemeenschap.
Mag ik door de verdiensten die ik verzamel
met het beoefenen van vrijgevigheid en de andere perfecties,
Voor het welzijn van alle wezens het boeddhaschap bereiken. (3x)

Overdenk:
Het doel van mijn leven is niet om alleen geluk voor mijzelf te vinden en mijn eigen problemen op te lossen. Het doel van mijn leven is alle andere voelende wezens, talloos in aantal, te bevrijden door mij nuttig te maken voor hen en mij in dienst van hen te stellen. Ik zal ieder van hen van hun lijden verlossen, ze in dit leven gelukkig maken, zorgen dat ze in alle volgende levens een perfecte wedergeboorte vinden, dat ze het hoogste geluk van bevrijding uit dit cyclische bestaan vinden en ten slotte dat ze de ongeëvenaarde gelukzaligheid van de volmaakte verlichting bereiken.

Visualisatie en recitatie

Begin met het Maniwiel met de wijzers van de klok mee te draaien en reciteer de mantra:

OM MANI PADME HUM

Ga door met het draaien van het Manwiel en het reciteren van de mantra terwijl je de volgende visualisaties doet; probeer iedere visualisatie zolang mogelijk vast te houden.

Het zuiveren van jezelf:
Lichtstralen schijnen vanuit het Maniwiel, waardoor al je negatieve karma, verstorende gedachten en verduisteringen tevoorschijn worden getrokken. Ze nemen de vorm aan van duisternis. Deze duisternis wordt geheel door het Maniwiel opgenomen en vervolgens opgelost en vernietigd.
Terwijl het licht van het Maniwiel blijft stralen, wek je liefde, mededogen, gelijkmoedigheid, vreugde en de verlichtingsgeest op. Je vervolmaakt de beoefening van de zes perfecties en wordt als de Boeddha van Mededogen, volkomen toegewijd aan het welzijn van alle voelende wezens.

Het zuiveren van de wezens in de hellen:
Lichtstralen schijnen vanuit het Maniwiel, waardoor al het lijden op van de wezens die in de hellen leven tevoorschijn wordt getrokken. Lijden door het ervaren van ondraaglijke hitte of kou, lijden door het levend verpletterd worden, gekookt worden, in stukken gesneden of gemarteld worden. De lichtstralen trekken ook al hun negatieve karma, verstorende gedachten, zoals woede en verduisteringen tevoorschijn. Al deze negativiteiten nemen de vorm aan van duisternis. Deze duisternis wordt geheel door het Maniwiel opgenomen en vervolgens opgelost en vernietigd.
Terwijl het licht van het Maniwiel blijft stralen, wekken al deze wezens liefde, mededogen, gelijkmoedigheid, vreugde en de verlichtingsgeest op. Ze vervolmaken de beoefening van de zes perfecties. Zij bereiken de volledig bevrijde staat van de Boeddha van Mededogen.

Het zuiveren van de hongerige geesten:
Lichtstralen schijnen vanuit het Maniwiel, waardoor al het lijden van de wezens die leven in de wereld van de hongerige geesten tevoorschijn wordt getrokken. Lijden door ondraaglijke honger en dorst, lijden door het niet in staat zijn voedsel te vinden of tot zich te nemen, lijden door uitputting, angst, hitte of koude. De lichtstralen trekken ook al hun negatieve karma, verstorende gedachten, zoals hebzucht, en verduisteringen tevoorschijn. Al deze negativiteiten nemen de vorm aan van duisternis. Deze duisternis wordt geheel door het Maniwiel opgenomen en vervolgens opgelost en vernietigd.
Terwijl het licht van het Maniwiel blijft stralen, wekken al deze wezens liefde, mededogen, gelijkmoedigheid, vreugde en de verlichtingsgeest op. Ze vervolmaken de beoefening van de zes perfecties. Zij bereiken de volledig bevrijde staat van de Boeddha van Mededogen.

Het zuiveren van de dieren:
Lichtstralen schijnen vanuit het Maniwiel, waardoor al het lijden van de wezens in het dierenrijk tevoorschijn wordt getrokken zoals worden aangevallen of opgegeten door anderen, door mensen gekooid worden of gedwongen tot werken. Lijden door ziekte, hitte of koude, angst en domheid.
De lichtstralen trekken ook al hun negatieve karma, verstorende gedachten, zoals onwetendheid en verduisteringen tevoorschijn. Al deze negativiteit neemt de vorm aan van duisternis die volkomen geabsorbeerd en vernietigd wordt door het Maniwiel.
Terwijl het licht van het Maniwiel blijft stralen, wekken al deze wezens liefde, mededogen, gelijkmoedigheid, vreugde en de verlichtingsgeest op. Ze vervolmaken de beoefening van de zes perfecties. Zij bereiken de volledig bevrijde staat van de Boeddha van Mededogen.

Zuiveren van de mensen:
Lichtstralen schijnen vanuit het Maniwiel, waardoor al het lijden van de wezens in de mensenwereld tevoorschijn wordt getrokken, zoals niet krijgen wat men wenst, verliezen wat men heeft, angst, depressie, armoede, oorlog, ziekte en dood. De lichtstralen trekken ook al hun negatieve karma, verstorende gedachten, zoals verlangens en verduisteringen tevoorschijn. Al deze negativiteit neemt de vorm aan van duisternis die volkomen geabsorbeerd en vernietigd wordt door het Maniwiel.
Terwijl het licht van het Maniwiel blijft stralen, wekken al deze wezens liefde, mededogen, gelijkmoedigheid, vreugde en de verlichtingsgeest op. Ze vervolmaken de beoefening van de zes perfecties. Zij bereiken de volledig bevrijde staat van de Boeddha van Mededogen.

Zuiveren van de halfgoden:
Lichtstralen schijnen vanuit het Maniwiel, waardoor al het lijden van de wezens in de wereld van de halfgoden tevoorschijn wordt getrokken, zoals ondraaglijke jaloers zijn op de goden, mentale onrust, vechten, en het onderspit delven in de strijd met de goden. De lichtstralen trekken ook al hun negatieve karma, verstorende gedachten, zoals jaloezie en verduisteringen tevoorschijn. Al deze negativiteit neemt de vorm aan van duisternis die volkomen geabsorbeerd en vernietigd wordt door het Maniwiel.
Terwijl het licht van het Maniwiel blijft stralen, wekken al deze wezens liefde, mededogen, gelijkmoedigheid, vreugde en de verlichtingsgeest op. Ze vervolmaken de beoefening van de zes perfecties. Zij bereiken de volledig bevrijde staat van de Boeddha van Mededogen.

Zuiveren van de goden:
Lichtstralen schijnen vanuit het Maniwiel, waardoor al het lijden van de wezens in de godenrijken tevoorschijn wordt getrokken. Lijden door het verblijven in het cyclische bestaan als gevolg van de eigen misvattingen en verstorende gedachten, het lijden door een aanhoudende angst voor wedergeboorten in de lagere bestaanswerelden en de ondraaglijke kwelling van het sterven. De lichtstralen trekken ook al hun negatieve karma, verstorende gedachten, zoals trots en verduisteringen tevoorschijn. Al deze negativiteit neemt de vorm aan van duisternis die volkomen geabsorbeerd en vernietigd wordt door het Maniwiel.
Terwijl het licht van het Maniwiel blijft stralen, wekken al deze wezens liefde, mededogen, gelijkmoedigheid, vreugde en de verlichtingsgeest op. Ze vervolmaken de beoefening van de zes perfecties. Zij bereiken de volledig bevrijde staat van de Boeddha van Mededogen.

Zuiveren van de wezens in de tussenstaat:
Lichtstralen schijnen vanuit het Maniwiel, waardoor al het lijden van de wezens die onlangs zijn gestorven en nu in de tussenstaat (bardo) verblijven tevoorschijn wordt getrokken. De lichtstralen trekken ook al hun negatieve karma, verstorende gedachten en verduisteringen tevoorschijn. Al deze negativiteit neemt de vorm aan van duisternis die volkomen geabsorbeerd en vernietigd wordt in het Maniwiel.
Terwijl het licht van het Maniwiel blijft stralen, wekken al deze wezens liefde, mededogen, gelijkmoedigheid, vreugde en de verlichtingsgeest op. Ze vervolmaken de beoefening van de zes perfecties. Zij bereiken de volledig bevrijde staat van de Boeddha van Mededogen.

Toewijding

Mag ik door de positieve energie van deze beoefening
snel de staat van de Boeddha van Mededogen bereiken
en alle wezens zonder uitzondering naar die verlichte staat leiden.

Mogen wij de voortreffelijke, kostbare verlichtingsgeest die nog niet ontwikkeld is,
ontwikkelen en vermeerderen
en mag de verlichtingsgeest die al ontwikkeld is niet afnemen,
maar steeds verder toenemen.

Mag het leven van hen die het Grote Mededogen bezitten en zich als mens manifesteren -
Zijne Heiligheid de Dalai Lama, de spirituele vrienden en alle heilige wezens -
een lang leven hebben en zonder onderbreking bij ons blijven.

Mogen alle wezens als gevolg van deze positieve energie,
door mij alleen al te zien, te horen of aan te raken, met me te spreken of aan me te denken,
onmiddellijk bevrijd worden van al hun lijden, van ziekten, boze geesten, negatief karma,
verstorende gedachten en verduisteringen
en mogen zij voorgoed verblijven in de ongeëvenaarde gelukzaligheid van de volkomen verlichting.

 

Je kunt deze beoefening ook als pdf bestand downloaden om te printen.

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 25-feb-19
© Maitreya Instituut 2000-2019