Home Maitreya Instituut
 

VRIJWILLIGERS

ABSOLUUT ONMISBAAR VOOR HET MAITREYA INSTITUUT

Hulpkok in de keuken Loenen

Als boeddhistische organisatie werken we zonder winstoogmerk maar er is ons veel aangelegen onze programma’s voor iedereen betaalbaar te houden.

Het conferentiecentrum in Loenen is een van de onderdelen om dit te bereiken; alle winst die gemaakt wordt met het conferentiecentrum vloeit terug naar het boeddhistisch centrum.
Maar dat is helaas nog niet voldoende om de continuďteit te waarborgen.

Door de combinatie in Loenen van een boeddhistisch en conferentiecentrum is het werk eigenlijk alleen maar toegenomen en hebben wij de hulp van vrijwilligers heel hard nodig. Maar ook in Amsterdam zijn vrijwilligers meer dan welkom. De omstandigheden in dit stadscentrum zijn wel anders dan het centrum op de Veluwe.

Wat kun je als vrijwilliger verwachten van ons centrum?

We gaan samen met jou op zoek naar geschikte taken, taken die aansluiten bij je wensen en je fysieke mogelijkheden. Maar je wensen moeten natuurlijk ook aansluiten bij de werkzaamheden die er nodig zijn.
Zie ook onze vacatures verder op deze pagina.

Zijn de taken naar beide tevredenheid gevonden dan maken we een soort werkschema, afhankelijk van de tijd die je wilt en kunt besteden. Alles gaat dus in goed overleg.

Waarbij wij wel het motto hanteren:

Vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Dus afspraak is afspraak, want de gehele werkplanning wordt mede afgestemd op jouw inzet.

In Loenen worden koffie, thee en maaltijden je gratis aangeboden op de dagen dat je ons helpt. Overnachten kan eventueel ook, maar dient eerst aangevraagd te worden. Het centrum is namelijk regelmatig volgeboekt met gasten. Voor wat betreft de maaltijden en het overnachten: dit geldt alleen in Loenen.

Verder bieden wij een gezellige en gemoedelijke sfeer met gezamelijke pauzes en 1x per jaar een gezellig uitje.

Wat vragen wij aan de vrijwilliger?

Je hoeft geen boeddhist te zijn, maar wel enige affiniteit hebben met het boeddhisme. Het handboek wat je zal worden overhandigd geeft je een globaal beeld van ons centrum en het boeddhisme.

Daarnaast vragen wij je om je te houden aan de 5 basisregels en de huisregels na te leven.

Kom je op projectbasis werken of structureel voor één of meerdere dagen per week/maand dan stellen wij een vrijwilligersovereenkomst op.

Als laatste vragen wij je een gezonde dosis humor, een positieve instelling en werklust mee te brengen.


Heb je wat tijd over en wil je ons komen helpen dan ben je van harte welkom of je nu boeddhist bent of niet.


Binnen onze centra zijn er een aantal stafleden die verantwoordelijk zijn voor specifieke afdelingen/taakgebieden:

Loenen

Winkel, receptie, ledenadministratie en uitgeverij
Voor informatie: Susanne Francissen : loenen@maitreya.nl

Facilitair, huishouding en tuin
Voor informatie: Paula Matthijsse: paulamatthijsse@hotmail.com

Technische dienst / onderhoud pand
Handige klussers gezocht voor veel verschillende grote en kleine klussen, van tekeningen controleren tot schilderen of tegels leggen. Voor informatie: Ruud Harderwijk : ruud@maitreya.nl

Amsterdam

Audio-visueel
Beheer van geluidopnames van de lessen, opslaan, evt. uploaden en versturen en archiveren. Vanzelfsprekend moet je hiervoor goed om kunnen gaan met computers. Niet veel, maar wel regelmatig werk.

Receptie-diensten
     -  Locatie openen en zo mogelijk afsluiten op lesdagen en avonden.
     -  Gompa in orde maken en waar nodig zaken klaarzetten voor de leraar
     -  Mensen ontvangen en informatie geven of doorverwijzen.
     -  Kleine administratieve taken zoals: cursisten registreren, kas opmaken, dagstaat bijhouden, geld afdragen, antwoordapparaat afluisteren.

Voor informatie: amsterdam@maitreya.nl of marja.dijkstra@tele2.nl

Maitreya Instituut Nederland (algemeen)

Algemeen management, Bosoord conferentiecentrum, verzorging gasten, administratie en alle overige taakgebieden die niet bij de andere stafleden zijn ondergebracht.
Voor informatie: Brigitte Bol: brigitte@maitreya.nl

- Iemand met ervaring met social media om op regelmatige basis Instagram berichten te plaatsen over programma’s en evenmenten van het MI. Voor informatie: Brigitte Bol: brigitte@maitreya.nl

Ben je nog geen vrijwilliger of nog niet bekend met/bij ons maar wil je ons graag komen helpen dan kun je contact opnemen met Brigitte Bol: brigitte@maitreya.nl

VACATURES

Maitreya Instituut Nederland is per direct op zoek naar bestuursleden (onbezoldigd)

Het Maitreya Instituut is een studie- en meditatiecentrum in de Tibetaans boeddhistische traditie en is verbonden aan de internationale organisatie FPMT (Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition). De FPMT zit in dezelfde school van het boeddhisme als Z.H. de Dalai Lama. Het hoofd en spirituele leider is Lama Zopa Rinpoche.
Het Maitreya Instituut heeft twee rechtslichamen: een stichting en een kerkgenootschap.

Het Maitreya Instituut stelt zich ten doel het Mahayana boeddhisme in Nederland toegankelijk te maken, omdat de principes en methoden van het boeddhisme erop gericht zijn om zowel individuele mensen als de gehele maatschappij gelukkiger te maken. We doen dit sinds onze oprichting in 1979 door het verzorgen van lessen, meditaties, retraites en andere activiteiten. Op dit moment hebben we een vestiging in Loenen (Gld) en Amsterdam.

Conferentiecentrum Bosoord is een onderdeel van de vestiging in Loenen en is een onderdeel van Stichting Maitreya Instituut. Dit conferentieoord verhuurt ruimten aan groepen voor vergaderingen, trainingen, retraites, e.d.

Wij zoeken mensen voor de onderstaande bestuursfuncties.

1. Voorzitter (met affiniteit voor cijfers)

Doel van de functie:
De voorzitter heeft een bepalende rol binnen het bestuur. Hij/zij bewaakt de harmonie in het bestuur en in de organisatie als geheel. De voorzitter is in bepaalde gevallen het boegbeeld van het instituut.
Hij/zij voert het bestuur aan en leidt het besluitvormingsproces in goede banen. De voorzitter is, samen met de overige leden van het bestuur, verantwoordelijk voor goed bestuur van de organisatie, in indirecte zin. De voorzitter geeft geen directe leiding in de dagelijkse organisatie (tenzij hier uitdrukkelijk om wordt verzocht).

2. Penningmeester

Doel van de functie:
De penningmeester is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het totale beleid van Maitreya Instituut Nederland.
De penningmeester vormt samen met de voorzitter, algemene leden, centrumdirecteuren en secretaris het bestuur van de stichting & kerkgenootschap. De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de stichting en het kerkgenootschap in nauw overleg met de accountant/adviseur (geen bestuurslid) en houdt toezicht op de bewaring van de geldmiddelen in combinatie met de PCC. De penningmeester geeft geen directe leiding in de dagelijkse organisatie (tenzij hier uitdrukkelijk om wordt verzocht).

3. Algemeen Bestuurslid

Doel van de functie:
Het algemeen bestuurslid neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissietaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn. Hij/zij is, in samenwerking
met de overige bestuursleden, verantwoordelijk voor het totale beleid van het Maitreya Instituut Nederland.
Een algemeen bestuurslid geeft geen directe leiding in de dagelijkse organisatie (tenzij hier uitdrukkelijk om wordt verzocht).


Voor elk van bovengenoemde functies is een apart functieprofiel opgesteld.
Naast de specifieke functieprofielen geldt er een algemeen profiel die voor ieder bestuurslid geldt.
Elk lid van het bestuur moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van het Maitreya Instituut als geheel.
Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van het bestuur als geheel. Hierbij is de harmonie bewaken binnen het bestuur, en binnen het Maitreya Instituut in het algemeen, altijd van essentieel belang.

Algemene functie-eisen

HBO / Academisch werk- en denkniveau
Aantoonbare ervaring in een bestuursfunctie; bij voorkeur in een gelijksoortige organisatie
Algemene kennis organisatieprocessen
Respect hebben voor Lama Zopa Rinpoche, zijn visie voor en positie binnen het Maitreya Instituut en de FPMT
Affiniteit met de doelstelling van het Maitreya Instituut
Bereid kennis te nemen van het FPMT Handboek en hiernaar te handelen
Kennis nemen en ondertekenen van de ethische gedragscode van de FPMT
Maatschappelijk aktief 
Goede beheersing Nederlands en Engels in woord en geschrift op hoog niveau
Voldoende inzicht in taken en rollen binnen het bestuur en de dagelijkse leiding
Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand (rolvast) 
Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen 
Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over, door de overige leden en de centrumdirecteuren, voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te kunnen toetsen 
Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de centrumdirecteuren
Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie. 

Reageren

Voldoet u aan bovenstaande algemene functie-eisen dan ontvangen wij graag een c.v., motivatie en naar welke functie uw voorkeur uitgaat. Heeft u een suggestie voor een geschikte kandidaat en wilt u dat wij contact met diegene opnemen, dan horen wij ook dat graag.

U kunt alle informatie sturen naar Brigitte Bol, email: brigitte@maitreya.nl
Het betreffende specifieke functieprofiel sturen wij dan apart toe.
Meer informatie over onze organisatie kunt u vinden op www.maitreya.nl en www.bosoord.nl

Procedure

Sluitingsdatum voor de aanmelding is 1 april 2018.
Na ontvangst van uw reactie ontvangt u van ons een bevestiging.
Ons streven is om het eerste gesprek met de selectie commissie te laten plaatsvinden in de tweede week van april. Deze commissie brengt een advies uit aan de zittende bestuursleden.
Vervolgens vindt er mogelijk, uiterlijk voor 31 mei, een gesprek plaats met de zittende bestuursleden, die de uiteindelijke beslissing nemen.


Loenen

  1. Redacteur, o.a. redigeren van de tekst van de nieuwsbrief die twee maandelijks uitkomt
  2. Hulp voor de tuin op de woensdagen
  3. Hulp voor de huishouding voor maandelijks/half jaarlijks en/of jaarlijks terugkerende werkzaamheden bijvoorbeeld ramen wassen, grote schoonmaak kamers, gordijnen wassen.
  4. Gastvrouw/heer - oproepbasis. Voor 1 á 2 weekenden per maand
  5. Hulp in de keuken – oproepbasis. Voor 1 á 2 weekenden per maand

Voor de afdeling huishouding/facilitair en technische dienst/onderhoud zijn wij ook op zoek naar vrijwilligers die tijd hebben om structureel 1 á 2 dagen in de week te komen helpen.

Amsterdam

1.   Audio-visueel
      -  geluidopnames maken tijdens de lessen, opslaan, uploaden en versturen.
      -  mogelijkheden onderzoeken omn lessen op video op te nemen, via internet verspreiden en/of
         livestreamen. Wij zijn hiervoor op zoek naar iemand met video ervaring.

      Voor bovengenoemde werkzaamheden moet je wel handig zijn met computers.

2.   Receptie-diensten
      -  Locatie openen en afsluiten op lesdagen en avonden.
      -  Mensen ontvangen en informatie geven of doorverwijzen
      -  kleine administratieve taken zoals: kas opmaken, dagstaat bijhouden, geld afdragen
      -  Keuken beheer tijdens cursussen zoals: thee en koffie zetten en de afwas doen
      -  Gompa in orde maken en waar nodig zaken klaarzetten voor de leraar

3.   Distributie flyers
      -  Op regelmatige basis (bijv. maandelijks) In een wijk/buurt flyers neerleggen of ophangen
         op geschikte locaties

4.   Schoonmaken
      -  1x per week, + 2 uur, het centrum schoonmaken

Mocht je nog vragen hebben of willen weten wat de diverse functies precies inhouden dan kun je contact
opnemen met Brigitte per email: brigitte@maitreya.nl of via ons algemene telefoonnummer: 055-505 09 08.

Hieronder vind je een aantal foto’s van de diverse afdelingen/werkzaamheden om je een indruk te geven
hoe het er bij ons aan toe gaat.

    
   
   
   
   
   
 

 

 

           FPMT logo

  Home  |  Vorige pagina  |  ^Top van de pagina            

Studie en meditatie in het Tibetaans boeddhisme           

Laatste pagina update: 10-jul-18
© Maitreya Instituut 2000-2017