icon-dag-168MGicon-dag-7BPicon-dag-1icon-dag-8GP icon-dag-9MPicon-dag-3icon-dag-6OhBicon-dag-2icon-dag-12T10icon-dag-13T15icon-dag-14T25icon-dag-15T30icon-dag-11T8icon-dag-10TPicon-dag-4 icon-dag-5

Lid worden

Stel je voor dat er nog wel Dharmaboeken bestaan,
maar er niemand meer is om de betekenis er van tot leven te wekken
met Dharmalessen, instructie en inspiratie… 

De Dharma is een levende traditie die zorgvuldig wordt doorgegeven. Of dat in de toekomst ook zal blijven lukken is afhankelijk van het bijeenkomen van een groot aantal voorwaarden: 

Gekwalificeerde Dharma-docenten, kundige vertalers, uitmuntende studieprogramma’s en studiematerialen, verbinding met een ‘community’ van Dharma-vrienden, een inspirerende en comfortabele locatie om bijeen te komen, en zoveel meer…

We zetten ons al meer dan 40 jaar in om de rijkdom en vreugde van de Dharma beschikbaar te maken en te houden. Voor nu en later, en voor toekomstige generaties. 

Help ons de waardevolle Mahāyāna-traditie door te geven. Door lid te worden zorgen we samen dat de rijke boeddhistische traditie in Nederland levend gehouden wordt en toegankelijk blijft voor iedereen. Kan je iets bedenken dat waardevoller is dan dat?

Geef het geschenk van de Dharma door. Steun ons door lid te worden. Zonder leden kan het Maitreya Instituut niet voortbestaan!

De meeste vaste donaties worden door ons automatisch geïncasseeerd om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat kan al vanaf een donatie van € 5 per maand. Afhankelijk van de hoogte van je donatie delen wij je in één van de volgende categorieën in:

1. Vriend:
Bij donaties van € 60,00 tot € 150,00 per jaar (of € 5 tot € 12,50 per maand)

2. Dharmabeschermer:
Bij donaties van € 150,00 tot € 330,00 per jaar (of € 12,50 tot € 27,50 per maand)

3. Djindak (Tibetaans voor sponsor):
Bij donaties van € 330,00 per jaar of meer (of € 27,50 of meer per maand)

Welke vorm van lidmaatschap je ook kiest, hiermee:

  • steun je de missie van het Maitreya Instituut en de FPMT om te werken voor het welzijn van alle levende wezens;
  • blijf je goed op de hoogte van wat er speelt in en om het Maitreya Instituut via nieuwsbrieven etc.;
  • draag je bij aan de continuïteit en de activiteiten van het Maitreya Instituut;
  • worden er toewijdingen gedaan voor je lange en succesvolle leven in alle poedja's binnen het Maitreya Instituut;
  • worden er bij je overlijden gebeden gedaan door Z.H. de Dalai Lama en Lama Zopa Rinpochee.

Klik hier om lid te worden.

Fiscaal aftrekbaar

Alle donaties, dus ook die voor cursussen, retraites, e.d., zijn boven een persoonlijk bepaald bedrag (‘drempel’) aftrekbaar van de belasting, omdat het Maitreya Instituut is erkend als ANBI-organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Als je een jaarlijks donatiebedrag voor een periode van minimaal 5 jaar vastlegt als periodieke gift, dan is het volledige bedrag (zonder drempel) fiscaal aftrekbaar. Op het instituut kun je hiervoor een formulier van de Belastingdienst aanvragen.

Wijzigingen

Als je wijzigingen van persoonlijke gegevens wilt doorgeven of wilt opzeggen, dan kun je dit doen door ons een email te sturen.