icon-dag-168MG icon-dag-7BP icon-dag-1 icon-dag-8GP icon-dag-9MP icon-dag-3 icon-dag-6OhB icon-dag-2 icon-dag-12T10 icon-dag-13T15 icon-dag-14T25 icon-dag-15T30 icon-dag-11T8 icon-dag-10TP icon-dag-4 icon-dag-5

Inzameling materialen / objecten voor de grote Stupa in Loenen

Nu het Mani Wiel is geplaatst zijn we toe aan een nieuw en mooi project: de bouw van de grote stupa in Loenen

Lama Zopa Rinpoche heeft tijdens zijn bezoek aan ons centrum in 2015 de plaats aangewezen waar de stupa het best kan worden geplaatst. Dat is op de voormalige tennisbaan, waar we nu tijdelijk de kleine stupa hebben geplaatst.

De feitelijke bouw kan pas van start gaan als we voldoende financiële middelen hebben en (net zo belangrijk) als we voldoende materiaal hebben verzameld om de stupa te vullen.

De troonvormige sokkel, ook wel de "schatkamer van de koningen" genoemd,  wordt als eerste gevuld. Omdat dit de basis vormt worden in dit troongedeelte allerlei materialen en objecten gedaan die alle gunstige omstandigheden symboliseren, die we in dit en volgende levens nodig hebben om de Dharma te beoefenen. Met elke rondgang verzamelen we dan o.a. de oorzaken om in de toekomst gunstige omstandigheden tegen te komen.

De lijst met materialen/objecten is gebaseerd op de Tibetaanse traditie, met hier en daar een aanpassing aan de moderne tijd. Het is belangrijk dat alle materialen en objecten van eerste klas kwaliteit zijn en (eigenlijk onnodig om te zeggen) dat ze eerlijk zijn verkregen. In totaal zullen we alleen al in dit onderste gedeelte zo'n 10 m3 aan materiaal/objecten nodig hebben.

De gedeelten van de stoepa die boven deze troon-basis komen, worden vooral gevuld met gezegende en heilige objecten zoals teksten, relikwiën en beelden. Ook voor de vulling van deze hogere gedeelten moeten we nog veel verzamelen. Ook hier voor deze objecten is een lijst beschikbaar.

Om de verzameling van alle materialen en objecten in goede banen te leiden en niet met heel veel van één materiaal of object te worden overstelpt, kun je de lijst opvragen via email: brigitte@maitreya.nl. We kunnen dan direct aangeven of hetgeen je wilt doneren nog nodig is. 

Of de materialen en objecten ook daadwerkelijk in de stupa worden geplaatst is afhankelijk van de beoordeling van onze spirituele lera(a)r(en).

Iedere donatie in geld is natuurlijk ook van harte welkom. We hebben hiervoor het stupafonds opgericht.

Bij voorbaat hartelijk dank voor je bijdrage.

Go back